• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Terwijl ik vandaag voor de eerste keer als bisschop van Rome de drempel van de basiliek van Santa Maria Maggiore overschrijd, zie ik als het ware opnieuw de gebeurtenis voor me welke ik hier, op deze zelfde plaats, op 21 november 1964 meemaakte. Het was de sluiting van de derde zitting van het Tweede Vaticaans Concilie na de plechtige afkondiging van de dogmatische constitutie over de Kerk welke begint met de woorden: '2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
' (licht van de volkeren). Diezelfde dag had Paus Paulus VI de Concilievaders uitgenodigd hier, in de eerbiedwaardigste Maria tempel van Rome, met hem samen te komen om de vreugde en dankbaarheid tot uitdrukking te brengen ten aanzien van het werk dat die dag werd afgesloten.

De constitutie '2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
' is het voornaamste document van het Concilie, het 'sleutel'-document van de Kerk in onze tijd, hoeksteen van het hele vernieuwingswerk dat Vaticanum II ondernomen heeft en waarvoor het de richtlijnen heeft gegeven.

Het laatste hoofdstuk van deze constitutie draagt de titel: 'De heilige maagd en moeder van God Maria in het mysterie van Christus en de Kerk'. Paulus VI heeft, toen hij die morgen in de basiliek van Sint Pieter met grote zorg over het belang van de leer sprak welke in het laatste hoofdstuk van de constitutie '2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
' is uitgedrukt, voor het eerst Maria 'Moeder van de Kerk' genoemd. Vgl. H. Paus Paulus VI, Toespraak, Sluiting van de Derde Zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie, Post Duos Menses (21 nov 1964), 27 Hij noemde haar zo op plechtige wijze, en hij begon haar met deze naam te noemen, met deze titel, maar vooral ook haar aan te roepen, omdat zij als moeder deel zou nemen aan het leven van de Kerk: van die Kerk die tijdens het Concilie een dieper bewustzijn verkregen heeft van haar eigen aard en haar eigen zending. Om deze uitdrukking beter te doen uitkomen is Paulus VI samen met de Concilievaders juist hier, naar de basiliek van Santa Maria Maggiore gekomen, waar Maria sinds zoveel eeuwen door een bijzondere verering en liefde wordt omgeven onder de titel 'Salus Populi Romani'. Katholiek Archief 20 (1965), 286)

Document

Naam: MARIA, BESLISSEND MOMENT IN DE HEILSGESCHIEDENIS
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 8 december 1978
Copyrights: © 1979, Archief van Kerken 34e jrg, nr. 12-13 p. 574-577
Bewerkt: 29 augustus 2016

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam