• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
III.1

Wat hier over de commemoraties gezegd wordt, geldt zowel voor het officie als voor de Mis, èn in occurrentie èn in concurrentie.

III.2

Commemoraties, die nooit weggelaten mogen worden en absolute voorrang hebben, zijn:

 1. van elke Zondag.
 2. van een feest 1e klas.
 3. van de feries van de Vasten en Advent.
 4. van de feries en Zaterdag van de Quatertemperdagen in September.
 5. van de Litanie op het feest van S. Marcus.

 

III.3

De andere commemoraties, die zich eventueel voordoen, worden in dier voege toegestaan, dat zij het getal drie der oraties niet overschrijden.

III.4

Behalve en na de commemoraties onder no. 2 vermeld, wordt de volgende regel der commemoraties van kracht;

 1. Op Zondagen le klas, op feesten 1e klas, op geprivilegieerde feries en vigilies, en verder in gezongen Missen of plechtige votiefmissen, is geen commemoratie toegestaan.
 2. Op feesten 2e klas en op de overige Zondagen is slechts één commemoratie toegestaan.
 3. Op alle andere dagen, hetzij feesten hetzij feries, zijn slechts twee commemoraties toegestaan.
III.5

Gecommemoreerde feesten hebben niet meer de volgende elementen:

 1. in het officie, eigen vers in het kort responsorie van de Priem, en eigen doxologie in de hymnen, behalve op de dagen waarvan sprake was in Tit. II, nn. 14-17;
 2. in de Mis, Credo en eigen Praefatie.

Document

Naam: CUM NOSTRA - DE RUBRICIS AD SIMPLICIOREM FORMAM REDIGENDIS
Algemeen decreet over de vereenvoudiging van de rubrieken
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Gaetano Kard. Cicognani
Datum: 23 maart 1955
Copyrights: © 1955, Katholiek Archief 10e jrg. nr. 50, p. 1161-1170
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam