• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
II.11

Slechts de octaven van Kerstmis, Pasen en Pinksteren worden gevierd; alle andere, hetzij zij voorkomen in de kalender van de universele Kerk, hetzij in de eigen kalenders, zijn afgeschaft.

II.12

De dagen onder de octaven van Pasen en Pinksteren worden tot de rite van dubbel verheven, hebben voorrang boven alle feesten en laten geen commemoraties toe.

II.13

Ofschoon de dagen onder het octaaf van Kerstmis tot de rite van dubbel verheven worden, worden zij toch gelijk nu gevierd.

II.14

Als van 2 t/m 5 Januari geen feest valt, wordt de lopende ferie als enkel genomen. In het officie worden de antifonen en psalmen in alle Uren en het vers van de nocturn genomen van de lopende dag van de week, zoals in het psalterium staat aangegeven; de rest geschiedt zoals op 1 Januari, behalve de lessen, die uit de lopende H. Schrift gezegd worden, met hun responsories; ook wordt het Te Deum gezegd. De conclusie der hymnen en het vers in het Kort Responsorie van de Priem zijn zoals op Kerstmis. De Mis is van 1 Januari, zonder Credo, en zonder eigen Communicantes.

Gelezen votiefmissen en gelezen Missae cotidienae voor overledenen zijn verboden.

II.15

Door de afschaffing van het octaaf van Driekoningen worden de dagen van 7 t/m 12 Januari feries door het jaar (volgens de rite van enkel). In het Officie worden de antifonen en psalmen in alle Uren en het vers van het nocturn genomen van de lopende dag van de week, zoals in het psalterium staat aangegeven; de rest geschiedt zoals op Driekoningen, behalve de lessen, die uit de lopende H. Schrift gezegd worden, met hun responsories; ook wordt het Te Deum gezegd. De conclusie der hymnen en het korte vers in de Priem zijn zoals met Driekoningen. De Mis is van Driekoningen, zonder Credo en zonder eigen Communicentes.

Gelezen votiefmissen en gelezen Missae cotidianae voor overledenen zijn verboden.

II.16

Op 13 Januari vindt plaats de gedachtenis van het Doopsel van Onze Heer Jezus Christus met de rite hoogdubbel; het officie en de Mis zijn zoals nu op de octaafdag van Driekoningen staat aangegeven.

Komt de gedachtenis van het Doopsel van Onze Heer Jezus Christus op Zondag te vallen, dan wordt zonder enige commemoratie het feest van de H. Familie gevierd. Op de voorafgaande Zaterdag wordt het begin van de eerste Brief aan de Korinthiërs geplaatst.

II.17

De dagen vanaf het feest van 's Heren Hemelvaart tot aan de vigilie van Pinksteren worden feries in de Paastijd (enkele ritus). In het officie worden de antifonen en psalmen in alle Uren en het vers van de nocturn gezegd van de lopende dag van de week, zoals in het psalterium staat aangegeven; de rest geschiedt zoals op het feest van 's Heren Hemelvaart, behalve de lessen, die uit de lopende H. Schrift gezegd worden, met hun responsories. De conclusie der hymnen en het ven; in de Priem worden van het feest van Hemelvaart gezegd; de Mis is van hetzelfde feest zonder Credo en zonder eigen Communicantes.

Gelezen votiefmissen en gelezen Missae cotidianae voor overledenen zijn verboden.

Op de vigilie van Pinksteren wordt niets veranderd.

II.18

De dagen van de afgeschafte octaven van Sacramentsdag en H. Hartfeest worden feries door het jaar.

II.19

Op de Zondagen onder de voormalige octaven van Hemelvaart, Sacramentsdag en H. Hartfeest wordt het Officie gezegd zoals nu.

Document

Naam: CUM NOSTRA - DE RUBRICIS AD SIMPLICIOREM FORMAM REDIGENDIS
Algemeen decreet over de vereenvoudiging van de rubrieken
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Gaetano Kard. Cicognani
Datum: 23 maart 1955
Copyrights: © 1955, Katholiek Archief 10e jrg. nr. 50, p. 1161-1170
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam