• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
II.3

De Zondagen van de Advent en van de Vasten en volgende tot en met Beloken Pasen alsook Pinksterzondag worden gevierd onder de rite dubbel le klas en hebben voorrang zowel in occurrentie als in concurrentie boven alle feesten.

II.4

Wanneer met de 2e, 3e, 4e Zondag van de Advent feesten 1e klas samenvallen, zijn de Missen, behalve de conventuele Mis, van het feest toegestaan.

II.5

De Zondagen welke tot nu toe als halfdubbel werden gevierd, worden tot de rang van dubbel verhoogd; toch worden de antifonen nog niet verdubbeld.

II.6

Het Officie en de Mis van een verhinderde Zondag worden noch geanticipeerd noch ingehaald.

II.7

Als op Zondagen door het jaar het feest van een titel of mysterie des Heren samenvalt, neemt dat feest de plaats van de Zondag in; van de Zondag heeft enkel een commemoratie plaats.

Document

Naam: CUM NOSTRA - DE RUBRICIS AD SIMPLICIOREM FORMAM REDIGENDIS
Algemeen decreet over de vereenvoudiging van de rubrieken
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Gaetano Kard. Cicognani
Datum: 23 maart 1955
Copyrights: © 1955, Katholiek Archief 10e jrg. nr. 50, p. 1161-1170
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam