• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GIJ, VOLG MIJ!
Hoogfeest van de HH. apostelen Petrus en Paulus - Sint-Pietersplein

Geliefde broers en zussen, goede dag!

Van in de oudste tijden viert de Kerk van Rome de apostelen Petrus en Paulus in een enkel feest op dezelfde dag, 29 juni. Het geloof in Jezus Christus heeft van hen broers gemaakt en het martelaarschap heeft hen tot één geheel doen worden. De Heilige Petrus en de Heilige Paulus, hoe verschillend ook op het menselijk vlak, werden door de Heer Jezus persoonlijk uitgekozen en hebben op die roeping met heel hun leven geantwoord. In beide heeft de genade van Christus grote dingen bewerkt, ze heeft hen omgevormd. En hoe ingrijpend heeft ze hen veranderd! Simon heeft Jezus verraden in de dramatische situatie van de Passie; Saulus heeft op onbarmhartige wijze de Christenen vervolgd. Maar beide hebben de liefde van God aanvaard en hebben zich laten omvormen door zijn barmhartigheid, zo zijn ze vrienden geworden en apostelen van Christus. Zo komt het dat ze tot de Kerk blijven spreken en ook vandaag wijzen ze ons de weg van de Verlossing. Ook ons, zelfs al zouden we in de zwaarste zonden en in de donkerste nacht vallen, kan God omvormen, zoals Hij Petrus en Paulus heeft omgevormd. Hij kan ons hart omvormen en ons alles vergeven om zo onze duisternis van de zonde te veranderen in een dageraad van licht. Zo is God: Hij vormt ons om, Hij vergeeft ons altijd, zoals Hij met Petrus gedaan heeft en zoals Hij met Paulus gedaan heeft.

Het boek van de Handelingen van de Apostelen toont veel kenmerken van hun getuigenis. Petrus, bijvoorbeeld, leert ons de armen met de ogen van het geloof bekijken en hen het kostbaarste bezit te geven: de kracht van Jezus’ naam. Dat heeft hij gedaan met die verlamde mens: hij heeft hem alles gegeven wat hij bezat, Jezus namelijk. Vgl. Hand. 3, 4-6

Van Paulus wordt driemaal de gebeurtenis verteld van zijn roeping op de weg naar Damascus; Zij betekent het keerpunt in zijn leven, zodat er sprake is van voordien en van nadien. Eerst was Paulus een verbeten vijand van de Kerk. Daarna stelt hij heel zijn bestaan ten dienste van het Evangelie. Ook in ons geval is het Woord van Christus bij machte ons leven geheel om te vormen. Het is onmogelijk dit Woord te beluisteren en onbeweeglijk op zijn plaats te blijven, gekluisterd aan de eigen gewoonten. Het dringt ons het egoïsme in ons hart te overwinnen en vastbesloten die Meester te volgen die zijn leven heeft gegeven voor zijn vrienden. Want het is Hij die ons door zijn Woord verandert; Hij is het die ons omvormt; Hij vergeeft ons alles, als wij ons hart openen en vergiffenis vragen.

Geliefde broers en zussen, die feest wekt in ons een grote vreugde omdat het ons confronteert met de werking van Gods barmhartigheid in het hart van twee mannen. Het is het werk van de barmhartigheid van God in deze twee mannen die grote zondaars waren. God wil ook ons overladen met zijn genade zoals Hij gedaan heeft met Petrus en met Paulus. De Maagd Maria helpt ons de genade, zoals zij beide, met open hart te ontvangen om ze niet vergeefs te ontvangen. Zij steunt ons wanneer we beproefd worden bij het getuigen voor Jezus en zijn Evangelie. We vragen dit vandaag bijzonder voor de Aartsbisschoppen Metropolieten die het voorbije jaar werden benoemd en die vanmorgen met mij in de Sint-Pieter Eucharistie hebben gevierd. We begroeten hen met liefde, samen met hun gelovigen en familieleden, en we bidden voor hen!

Document

Naam: GIJ, VOLG MIJ!
Hoogfeest van de HH. apostelen Petrus en Paulus - Sint-Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 29 juni 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam