• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wat minder bekend is, en doorgaans minder aandacht krijgt, is de rol die leken speelden in de ontwikkeling van het morele onderricht van de Kerk. Daarom is het van belang ook te reflecteren op de functie die leken hadden wanneer een christelijke interpretatie gezocht werd van adequaat menselijk gedrag in overeenstemming met het Evangelie. Het kerkelijke onderricht is op sommige terreinen voortgeschreden dankzij het feit dat leken ontdekten wat nieuwe situaties vereisten. De reflectie van theologen, en vervolgens het oordeel van het bisschoppelijk leergezag, berustten op de christelijke ervaring, die al helder geworden was door de gelovige intuïtie van leken. Een paar voorbeelden kunnen de rol van de sensus fidelium in de morele leerontwikkeling illustreren:

i) Tussen Synode van Elvira
Canones (30 november 305)
, dat clerici en leken verbood rente te ontvangen, en het antwoord, Paus Pius VIII - Brief
Non Esse Inquietandos
Aan de Bisschop van Rennes (18 augustus 1830)
, van Paus Pius VIII aan de bisschop van Rennes (1830) Paus Pius VIII, Brief, Aan de Bisschop van Rennes, Non Esse Inquietandos (18 aug 1830). DH 2722-2724 is een duidelijke leerontwikkeling te zien, die te danken is aan nieuwe inzichten bij leken die handel dreven, maar ook aan hernieuwde overdenking door theologen van wat geld precies is.

ii) De openheid van de Kerk voor sociale problemen, die zeer duidelijk aan het licht komt in de Encycliek van Paus Leo XIII, Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
(1896), was langzaam gerijpt onder de sterke invloed van ‘sociale pioniers’, leken, zowel activisten als denkers.

iii) De treffende maar homogene ontwikkeling die loopt van de veroordeling van ‘liberale’ opvattingen in paragraaf 10 van de Z. Paus Pius IX - Syllabus
Syllabus Errorum
Verzameling van dwalingen die in de verschillende publicaties van Paus Pius IX bestreden werden
(8 december 1864)
(1864) van Paus Pius IX naar de Verklaring over de Godsdienstvrijheid, 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Dignitatis Humanae
Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden
(7 december 1965)
(1965), van Vaticanum II zou niet mogelijk geweest zijn zonder het engagement van vele christenen in de strijd voor mensenrechten.

Dat het zo moeilijk is, juist in gevallen als bovengenoemd, de authentieke sensus fidelium te onderscheiden, wijst erop dat het nodig is de geesteshoudingen te definiëren die voorwaarde zijn voor authentieke deelname in de sensus fidei, geesteshoudingen die op hun beurt als criteria kunnen dienen om de authentieke sensus fidei te onderscheiden. Zie hieronder hoofdstuk 4

Document

Naam: "SENSUS FIDEI" IN HET LEVEN VAN DE KERK
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 10 juni 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Collationes
Vert. uit het Engelse origineel Maria ter Steeg, onder supervisie van Adelbert Denaux
Bewerkt: 14 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam