• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GOD IS LIEFDE
Hoogfeest van de Allerheiligste Drie-eenheid - Sint Pietersplein

Geliefde broers en zussen, goede dag!

Vandaag vieren we het feest van de Allerheiligste Drie-eenheid dat het goddelijk leven van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest aan onze overweging en aanbidding voorstelt: een leven van gemeenschap en volmaakte liefde, God, oorsprong en einddoel van het universum en van elk schepsel. In de Drie-eenheid zien we ook het model van de Kerk waarin we geroepen zijn elkaar lief te hebben, zoals Jezus ons heeft liefgehad. De liefde is het concrete teken van het geloof in God, Vader, Zoon en Heilige Geest. De liefde is het herkenningsteken van de Christen zoals Jezus ons gezegd heeft: “Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart” (Joh 13, 35). Christenen die elkaar haten zijn een tegenspraak. Dat is een tegenspraak. Dat is wat de duivel wil bereiken: ons elkaar doen haten, want hij zaait het onkruid van de haat, hij kent de liefde niet, de liefde hoort bij God!

We zijn allen geroepen om te getuigen en te verkondigen dat “God liefde is”, dat God niet veraf is of ongevoelig voor onze menselijke lotgevallen. Hij is dicht bij ons, Hij is altijd aan onze zijde, is met ons op weg om onze vreugde en onze pijn, onze hoop en onze lasten te delen. Hij houdt veel van ons, zodanig dat Hij mens geworden is en in de wereld is gekomen niet om ze te oordelen maar opdat de wereld zich door Jezus zou redden. Vgl. Joh 3, 16-17 Dat is de liefde van God in Jezus, een liefde die moeilijk te begrijpen is, maar die we ervaren wanneer we tot Jezus naderen. En Hij schenkt ons altijd vergiffenis, Hij verwacht ons altijd, Hij houdt veel van ons. De liefde van Jezus die we voelen is de liefde van God.

De Heilige Geest, gave van de verrezen Jezus, schenkt ons het goddelijk leven en doet ons zo binnentreden in het dynamisme van de Drie-eenheid, die een dynamisme is van gemeenschap, van wederzijdse dienstbaarheid, van delen. Wie de ander liefheeft omwille van de vreugde lief te hebben, is een afspiegeling van de Drie-eenheid. Een gezin waarin men van elkaar houdt en elkaar helpt, is een afspiegeling van de Drie-eenheid. Een parochie waar men elkaar liefheeft en waar men geestelijke en materiële goederen met elkaar deelt, is een afspiegeling van de Drie-eenheid.

Ware liefde is zonder beperkingen, maar beperkt zichzelf om de ander tegemoet te treden, om de vrijheid van de ander te eerbiedigen. Elke zondag gaan we naar de Mis en vieren we samen Eucharistie. De Eucharistie is als het “brandend braambos” waarin de Drie-eenheid nederig verblijf houdt en Zich meedeelt. Daarom heeft de Kerk het feest van Sacramentsdag na Drie-eenheid geplaatst. Komende donderdag zullen we, naar Romeinse traditie, de heilige Mis vieren in Sint Jan van Lateranen en daarna de processie met het Allerheiligste Sacrament doen. Ik nodig de inwoners van Rome en de pelgrims uit hieraan deel te nemen en het verlangen te vertolken een volk te zijn “verenigd in de eenheid van der Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest” (H. Cyprianus). Ik verwacht jullie allen aanstaande donderdag om 19u. voor de Mis en de Processie van Sacramentsdag.

De Maagd Maria, volmaakte schepping van de Drie-eenheid, helpt ons van heel ons leven, in kleine gebaren en bij meer belangrijke keuzen, een loflied te maken voor God die Liefde is.

Document

Naam: GOD IS LIEFDE
Hoogfeest van de Allerheiligste Drie-eenheid - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 15 juni 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam