• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de traditie van katholieke scholen is men bekend met het interculturele aspect. Vandaag echter, in de confrontatie met de uitdagingen van zowel de globalisatie als het culturele en religieuze pluralisme, is het essentieel om een grotere bewustwording tegenover de betekenis ervan te ontwikkelen Op deze manier zullen katholieke scholen beter communiceren – door hun aanwezigheid, getuigenis en onderwijs – over hun eigen bijzondere manier van zijn, katholiek zijn. Het zijn scholen die openstaan voor de universaliteit van kennis en tegelijkertijd hun eigen specifieke aard hebben, die voortkomt uit het geworteld zijn in het geloof in Christus de Leraar en het toebehoren tot de Kerk.

Katholieke scholen vermijden zowel fundamentalisme als relativistische ideeën waarin alles als hetzelfde wordt beschouwd. In de plaats daarvan worden ze aangemoedigd om verder te gaan in harmonie met de identiteit die ze hebben ontvangen vanuit hun evangelische inspiratie. Ze worden ook uitgenodigd om de wegen te volgen die leiden tot het ontmoeten van anderen. Ze onderwijzen zichzelf, en ze onderwijzen tot dialoog, die bestaat uit het spreken met iedereen en het in relatie treden met iedereen met respect, achting en luisterbereidheid in alle ernst. Ze zouden zichzelf moeten uitdrukken met authenticiteit, zonder hun eigen visie te verdoezelen of te verwateren om een meer omvattende consensus te bereiken. Ze zouden getuigen moeten zijn door hun eigen aanwezigheid, alsook door de samenhang tussen wat ze zeggen en wat ze doen.

Aan iedereen die in het onderwijs staat willen we de bemoedigende en leidende woorden van paus Franciscus meegeven: “Wees niet ontmoedigd wanneer je alle moeilijkheden ziet waarvoor de onderwijskundige uitdaging je stelt! Onderwijzen is geen beroep maar een houding, een manier van zijn; om te onderwijzen is het noodzakelijk om uit je zelf te stappen en onder jonge mensen te komen, om hen te vergezellen in de verschillende stadia van hun groei en om naast hen te gaan staan. Geef hen hoop en optimisme voor hun tocht in de wereld. Leer hen de schoonheid en goedheid van de schepping en de mens te zien die altijd de afdruk van de Schepper blijft dragen. Maar wees bovenal met je leven getuige van wat je uitdraagt. Onderwijzers... geven de kennis en de waarden door met hun woorden; maar hun woorden zullen een doorslaggevend effect hebben op kinderen en jonge mensen wanneer ze samengaan met hun getuigenis, hun consistente manier van leven. Zonder consistentie is het onmogelijk om te onderwijzen. Jullie zijn allemaal onderwijzers, er zijn geen afgevaardigden op dit vlak. Zo is samenwerking onder de verschillende onderwijzers in een geest van eenheid en gemeenschap noodzakelijk en moet dit gevoed en aangemoedigd worden. School kan en moet een katalysator zijn, een plaats van ontmoeting en samenkomst van de gehele onderwijsgemeenschap, met het enige doel om mensen op te leiden en helpen te ontwikkelen tot maturiteit, mensen die eenvoudig zijn, competent en eerlijk, die weten hoe trouw lief te hebben, die hun leven kunnen leven als antwoord op de roeping van God en hun toekomstig beroep als een dienst aan de samenleving.” Paus Franciscus, Toespraak, Tot de studenten van de jezuïetenscholen in Italië en Albanië (7 juni 2013)

De Heilige Vader Paus Franciscus heeft zijn toestemming gegeven voor de publicatie van dit document.

Rome, 28 oktober 2013, op de 48ste verjaardag van de promulgatie van het document 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Gravissimum Educationis
Over de Christelijke opvoeding
(28 oktober 1965)
van het Tweede Vaticaanse Concilie.

Zenon Kardinaal Grocholewski

Prefect

Aartsbisschop Angelo Vincenzo Zani

Secretaris

Document

Naam: OPVOEDEN TOT INTERCULTURELE DIALOOG IN KATHOLIEKE SCHOLEN. LEVEN IN HARMONIE VOOR EEN BESCHAVING VAN LIEFDE
Soort: Congregatie voor de Katholieke Vorming
Auteur: Zenon Kardinaal Grocholewski
Datum: 28 oktober 2013
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / www.kuleuven.be/thomas
Werkvert.: Anton Mihl
Bewerkt: 11 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam