• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST: 4. STERKTE
Vierde catechese in de reeks over de zeven gaven van de Heilige Geest - Sint Pietersplein

Er is een door Jezus vertelde parabel die ons het belang van deze gave doet vatten. Een zaaier trekt uit om te zaaien; niet al het zaad dat hij uitstrooit draagt vrucht. Wat op de weg valt wordt door de vogels opgegeten; wat op de rotsgrond of tussen de distels valt, ontkiemt maar wordt snel door de zon verdord of door de doornen verstikt. Alleen het zaad dat op vruchtbare grond valt kan opgroeien en vrucht dragen. Vgl. Mc. 4, 3-9 Vgl. Mt. 13, 3-9 Vgl. Lc. 8, 4-8 Jezus zelf leert aan zijn leerlingen dat de zaaier de Vader voorstelt, die overvloedig het zaad van zijn Woord uitstrooit. Het zaad stuit dikwijls op de dorheid van ons hart en, als het wordt opgenomen, dreigt het onvruchtbaar te blijven. Met de gave van sterkte, daarentegen, maakt de Heilige Geest de grond van ons hart vrij van loomheid, van onzekerheden en van alle angsten die het kunnen remmen, zodanig dat het Woord van de Heer op waarachtige en vreugdevolle manier in praktijk wordt gebracht. De gave van sterkte is een echte hulp, ze geeft ons kracht, ze bevrijdt ons ook van belemmeringen.

Er zijn ook moeilijke momenten en uitzonderlijke situaties waarin de gave van sterkte op buitengewone, voorbeeldige wijze werkt. Dat is het geval van hen die bijzonder harde en pijnlijke ervaringen moeten trotseren, die hun leven en dat van hun dierbaren ontwrichten. De Kerk schittert door het getuigenis van vele broers en zussen die niet geaarzeld hebben hun leven te geven om aan de Heer en aan zijn Evangelie trouw te blijven. Ook vandaag zijn er op vele plaatsen in de wereld Christenen die hun geloof blijven vieren en belijden met diepe overtuiging en helderheid en ze bieden weerstand ook wanneer dat een hogere prijs eist. Ook wij, wij allen, kennen mensen die moeilijke en pijnlijke situaties hebben doorleefd. We denken aan die mannen en aan die vrouwen welke een moeilijk leven leiden, vechten om hun gezin vooruit te helpen, de kinderen op te voeden: ze doen dit alles omdat de geest van sterkte er is die hen helpt. Veel mannen en vrouwen – we kennen hun namen niet – zijn de eer van ons volk, de eer van onze Kerk, omdat ze sterk zijn: sterk in het beleven van hun bestaan, van hun gezin, van hun arbeid, van hun geloof. Deze broers en zussen zijn heiligen, heiligen in het alledaagse, heiligen in ons midden verborgen: ze hebben de gave van sterkte door hun plicht te doen als personen, als vaders, als moeders, als broers, als zussen, als burgers. We hebben er velen! Laten we de Heer danken voor deze Christenen van de verborgen heiligheid: het is de Heilige Geest die ze in zich hebben die hen verder draagt! Aan deze mensen denken zal ons deugd doen: als zij dit alles doen, als zij dat kunnen doen, waarom ik ook niet? Aan de Heer de gave van sterkte vragen zal ons ook deugd doen.

We moeten niet denken dat de gave van sterkte slechts bij enkele gelegenheden of bijzondere situaties nodig is. Deze gave moet het basiskenmerk zijn van ons christelijk bestaan, in het gewone van ons alledaagse leven. Zoals ik zei, alle dagen van ons dagelijks leven moeten we sterk zijn, we hebben deze sterkte nodig om met ons leven, ons gezin, ons geloof verder te gaan. De apostel Paulus heeft een gezegde dat goed is om horen: “Alles vermag ik in Hem, die mij kracht geeft” (Fil. 4, 13). Als we het gewone leven trotseren, als er moeilijkheden komen, laat ons dan dit herinneren: “Alles vermag ik in Hem, die mij kracht geeft”. De Heer geeft sterkte, Hij laat ze ons niet ontbreken; de Heer beproeft ons niet boven onze krachten. Hij is ons altijd nabij. “Alles vermag ik in Hem, die mij kracht geeft”.

Geliefde vrienden, soms kennen we de bekoring om ons, met de lasten en beproevingen van het leven voor ogen, te laten verleiden tot luiheid of erger nog tot ontmoediging. Laten we in dergelijke gevallen de moed niet opgeven, maar laten we de Heilige Geest aanroepen dat Hij ons hart door de gave van sterkte verlicht en aan ons leven en onze navolging van Jezus nieuwe kracht en enthousiasme meedeelt.

Document

Naam: DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST: 4. STERKTE
Vierde catechese in de reeks over de zeven gaven van de Heilige Geest - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 14 mei 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam