• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Waar tot nu toe het gebruik bestond om op de heilige zaterdag zelf de huizen te zegenen, moeten de plaatselijke Ordinarissen de nodige schikkingen treffen, opdat deze zegening op een meer geschikte tijd, voor of na het Paasfeest, door de pastoors of door andere zielzorgers door hen daartoe gemachtigd, geschiedt, waarbij zij deze gelegenheid moeten aangrijpen om de hun toevertrouwde gelovigen een vaderlijke bezoek te brengen en zich van hun geestelijke toestand op de hoogte te stellen. Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 462. §6

Document

Naam: INSTRUCTIE OVER DE JUISTE VIERING VAN DE VERNIEUWDE ORDE VAN DE HEILIGE WEEK
Bij het algemeen decreet "Maxima redemptionis nostrae" over de liturgische vernieuwing van het Hoogfeest van Pasen en de gehele Goede Week
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Gaetano Kard. Cicognani
Datum: 16 november 1955
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief, nr. 7, p. 172-176
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam