• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Met grote belangstelling heb ik de presentatie gevolgd, die U mij geboden hebt over de verschillende wijze, waarop het parochieleven in Nederland zich ontvouwt. Ik heb de vele aspecten van de liturgische, catechetische en liefdadige activiteiten bewonderd, die zich ontplooien dankzij de edel­moedige deelneming van de diverse groepen, waaruit het volk Gods is samengesteld. Juist aan de hand hiervan wil ik U een eerste overtuiging meegeven, die ik dikwijls benadruk: de wezenlijke rol, die de parochie moet spelen ook in de hui­dige maatschappelijke kontekst en in het stadsmilieu. Als men spreekt over de inzet voor de vernieuwing van het chris­telijk leven, dan moet men allereerst het belang van de paro­chie onderstrepen. Soms wordt de parochie bedreigd, zelfs ge­plaagd, door ernstige crises. Maar ondanks dat, is zij de nor­male uitdrukking van het godsdienstige leven van de christenen.

Het is waar dat de parochie niet zichzelf genoeg is. Zij moet in een groter geheel opgenomen zijn en steun van bui­ten krijgen. Maar zij is een onmisbaar orgaan in het leven van de Kerk. Na het gezin is zij de eerste school voor net geloof, voor het gebed en voor de zedelijke vorming. Na het gezin is zij het mecst gunstige terrein voor de beoefening van de naastenliefde. Zij is het eerste orgaan voor pastoraal en sociaal werk. Zij is de meest geschikte en belangrijke ruimte voor verkondiging en catechese. In dit opzicht is de definitie, die het nieuwe Wetboek van Kerkelijk Recht geeft van de paro­chie, veelzeggend. Het omschrijft haar als "een welbepaalde gemeenschap van gelovigen op bestendige wijze gevormd binnen een bisdom. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 525. par. 1

De parochie moet dit waarmaken door weer te ontdekken, dat zij een gemeenschap van geloof, hoop en liefde is. Zij is niet louter een gemeenschap van mensen, die een aantal soci­ale functies verrichten. Een parochie is een gemeenschap van gelovigen, die in het geloof, dat zij samen delen, de bron vin­den van hun bijeen-zijn: het woord van God, dat verkondigd en aanhoord wordt in de viering van de goddelijke mysteries.

Document

Naam: TOT PAROCHIEPRIESTERS EN HUN MEDEWERKERS
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 12 mei 1985
Copyrights: © 1985, Stg. RK Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 23 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam