• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Aan mijn dierbare broeders de bisschoppen van het gebied Zuidelijk Afrika,

Het is mij een groot genoegen me tot de eerste algemene vergadering te richten van de Interregionale ontmoeting van de bisschoppen van het gebied Zuidelijk Afrika, welke te Harare wordt gehouden. Ik ben blij op te merken dat uw ontmoeting een concrete verwezenlijking en kostbare vrucht is van de uitdrukkelijke wens van het Tweede Vaticaans Concilie dat 'om grotere belangen te bevorderen of in bescherming te nemen, ook de betrekkingen tussen de bisschoppenconferenties van verschillende landen bevorderd moeten worden'. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 38

Daar ik persoonlijk niet aanwezig kan zijn zoals ik gewild had, om vollediger te delen in uw vreugde en de zorgen van uw herderlijke bediening, groet ik u met de woorden van de apostel Paulus: 'Leidt een leven, dat het evangelie van Christus waardig is. Zó dat ik bij mijn komst het kan zien, of bij mijn afwezigheid horen, dat gij vast blijft staan in één geest, dat gij eensgezind strijdt voor het geloof in het evangelie, en dat gij u helemaal niet bang laat maken door de tegenstanders' (Fil. 1, 27-28).

'Dat gij eensgezind strijdt in één geest'. Dit is de innerlijke aard van hart welke u bezielt wanneer u samenkomt om de werkelijkheid van uw plaatselijke Kerken te bestuderen in verhouding tot elkaar en in verband met de concrete uitdagingen waar u tegenover staat. Daarmee geeft u uiting aan de collegiale aard van uw bisschoppelijke dienst. Moge de Heer uw broederlijke liefde, uw openheid voor elkaar en uw gemeenschap in het geloof en het christelijk leven overvloedig zegenen.

Document

Naam: UIT DE KLASSENSTRIJD KAN GEEN SOLIDARITEIT ONTSTAAN MET HEN DIE ONRECHT LIJDEN
Aan de eerste algemene vergadering van de Interregionale ontmoeting van de bisschoppen van Zuidelijk Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 2 augustus 1984
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken, jrg. 39, nr. 12, p. 18-19
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam