• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Excellenties, dames en heren, het is van vitaal belang op te merken dat de onafhankelijkheid van staten niet langer los gezien kan worden van het begrip wederzijdse afhankelijkheid. Alle staten zijn met elkaar verbonden in goede en in kwade dagen. Om deze reden en terecht moeten we in staat zijn goed van kwaad te onderscheiden en hen bij hun naam te noemen. De geschiedenis heeft ons, keer op keer, geleerd dat, als er twijfel heerst over wat goed en wat kwaad is, het grootste kwaad moet worden gevreesd.

Als wij willen voorkomen in chaos te vervallen, moet er mijn inziens aan twee voorwaarden worden voldaan.
Op de eerste plaats moeten we in de betrekkingen tussen staten de hoogste waarde van de natuurwet herontdekken, die inspiratiebron was voor de rechten van naties en voor de eerste formulering van het volkerenrecht. Al betwisten sommige mensen tegenwoordig haar waarde, ik ben ervan overtuigd dat de erin vervatte algemene en universele principes nog altijd kunnen dienen om de eenheid van het menselijke ras beter te begrijpen en de gewetenvorming te bevorderen bij zowel degenen die regeren als diegenen die geregeerd worden.
Ten tweede hebben we het volhardende werk van staatsmannen nodig die eerlijk en onzelfzuchtig zijn. In feite kan de onmisbare professionele bevoegdheid van politiek leiders geen andere legitimatie vinden dan in de verbondenheid met strenge morele opvattingen.
Hoe kan iemand pretenderen met wereldomvattende zaken bezig te zijn zonder te verwijzen naar deze groep principes die de basis vormen van het "universele algemene goed" waarover paus Johannes XXIII zo welsprekend handelt in zijn encycliek H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Pacem in Terris
Vrede op aarde
(11 april 1963)
? Een leider die handelt in overeenstemming met zijn overtuigingen is altijd in staat onrechtvaardige situaties of structurele corruptie te verwerpen, of er een eind aan te maken. Het is precies op dit vlak dat we herontdekken wat tegenwoordig algemeen "goed bestuur" wordt genoemd. Het materiële en spirituele welzijn van de mensheid, de bescherming van van de vrijheid en rechten van de menselijke persoon, onzelfzuchtig openbaar dienstwerk, betrokkenheid bij concrete omstandigheden: al deze zaken moeten de overhand hebben in alle politiek projecten en vormen een morele noodzaak die in zichzelf de beste garantie is voor vrede binnen naties en vrede tussen staten.

Document

Naam: NIEUWJAARSTOESPRAAK TOT DE AMBASSADEURS BIJ DE HEILIGE STOEL - 2003
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 13 januari 2003
Copyrights: © 2003
Vert.: Katholiek Nieuwsblad
Bewerkt: 2 september 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam