• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daarom moeten er keuzen gemaakt worden opdat de mensheid nog een toekomst heeft. Daarom moeten de volken van de aarde en hun leiders soms de moed hebben om 'nee' te zeggen.

'NEE TEGEN DE DOOD!' Dat betekent 'nee' tegen alles wat de onvergelijkbare waardigheid schendt van ieder menselijk wezen, beginnend met dat van ongeboren kinderen. Indien het leven werkelijk een schat is, moeten wij in staat zijn het te bewaren en het vruchtbaar te maken zonder het te misvormen.

'Nee' tegen alles wat het gezin, de basiscel van de samenleving, verzwakt. 'Nee' tegen alles wat in kinderen de levenslust verwoest, hun respect voor zichzelf en anderen, de geest van dienstbaarheid.

'NEE TEGEN HET EGOÏSME!' Met andere woorden, tegen alles wat de mens ertoe aanzet zichzelf op te sluiten in de cocon van een bevoorrechte sociale klasse of van een culturele welstand die anderen uitsluit. De levensstijl van de welvarenden, hun consumptiepatronen, moeten heroverwogen worden in het licht van hun gevolgen voor andere landen. Laat ons bijvoorbeeld het probleem van de waterbronnen noemen die de Verenigde Naties voor dit jaar ons ter overdenking hebben aangedragen. Egoïsme is ook de onverschilligheid van welvarende landen ten opzichte van landen die in de kou gelaten worden. Alle volkeren hebben recht om een eerlijk deel te ontvangen van de goederen van deze wereld en op de kennis van de meer ontwikkelde landen. Hoe kunnen wij voorbijgaan aan, bijvoorbeeld, de beschikbaarheid voor iedereen van generieke medicijnen die nodig zijn in de strijd tegen huidige wereldwijde ziekten, een beschikbaarheid, helaas, die vaak verhinderd wordt door economische korte termijn overwegingen?

'NEE TEGEN OORLOG!' Oorlog is niet altijd onvermijdelijk. Het is altijd een nederlaag van de mensheid. Internationale wetgeving, eerlijke dialoog, solidariteit tussen de staten, de nobele uitoefening van de diplomatie: dit zijn de methoden die waardig zijn voor individuen en naties om hun geschillen op te lossen. Ik zeg dit terwijl ik denk aan degenen die nog steeds hun vertrouwen stellen in nucleaire wapens en de toch al vele conflicten die onze broeders en zusters gegijzeld houden.
Met Kerstmis herinnerde Bethlehem ons aan de onopgeloste crisis in het Midden-Oosten, waar twee volken, Israëli's en Palestijnen, geroepen zijn zij aan zij te leven, evenredig vrij en soeverein, in wederzijds respect. Zonder te willen herhalen wat ik vorig jaar bij deze gelegenheid zei, wil ik er vandaag alleen aan toevoegen, geconfronteerd met de voortgaande verslechtering van de crisis in het Midden-Oosten, dat de oplossing nooit zal worden gevonden door over te gaan tot terrorisme of gewapend ingrijpen, alsof militaire overwinningen de oplossing zouden kunnen betekenen.
En wat moeten wij zeggen over de dreiging van een oorlog die het volk van Irak zou kunnen treffen, het land van de profeten, een volk dat al zwaar beproefd is door meer dan twaalf jaar embargo? Oorlog is nooit een willekeurig middel dat men kan kiezen om de geschillen tussen landen op te lossen. Zoals het charter van de Verenigde Naties en de internationale wetgeving stellen, kan niet voor oorlog worden gekozen, zelfs niet wanneer het een kwestie is om het algemeen belang te verzekeren, tenzij als allerlaatste optie en in overeenstemming met de zeer strikte voorwaarden zonder voorbij te gaan aan de gevolgen voor de burgerbevolking zowel tijdens als na de militaire operaties.

Document

Naam: NIEUWJAARSTOESPRAAK TOT DE AMBASSADEURS BIJ DE HEILIGE STOEL - 2003
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 13 januari 2003
Copyrights: © 2003
Vert.: Katholiek Nieuwsblad
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam