• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
"Wij verheugen ons er voorzeker over, dat de zorg van het Tweede Vaticaans Concilie voor de bevordering van de geestelijke waarde van het huwelijk en het openen van nieuwe wegen voor de pastorale werkzaamheid van de kerk bijzondere aandacht van dit tribunaal heeft getrokken en het ertoe heeft gebracht om ten volle de betekenis te vatten van een meer persoonlijke aanpak die door het leergezag van het concilie werd voorgesteld en die steunt op de terechte waardering voor de echtelijke liefde en de wederzijdse vervolmaking van de echtgenoten. Daardoor mag echter beslist geen afbreuk worden gedaan aan de waardigheid en stabiliteit van het gezin, noch aan de vooraanstaande plaats en echtelijke taak van de voortplanting die daaruit voortvloeien. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 47-48 Derhalve biedt de veelvuldige ervaring die uw tribunaal heeft opgedaan u de gelegenheid om nu - evenals in het verleden - het nuttige en uitstekende materiaal aan te dragen voor de nieuwe canonieke wetgeving die op het ogenblik wordt voorbereid.

Document

Naam: DE INSTELLING VAN HET HUWELIJK VERDEDIGEN EN VERSTERKEN
Tot de Romeinse Rota
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 9 februari 1976
Copyrights: © 1976, Archief van Kerken, 31e jrg, nr. 9, p. 410-414
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam