• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Welke zekerheidsgraad mag of moet de rechter dan opeisen om tot het vellen van een vonnis te mogen besluiten, vermits er, zoals Wij hoger zegden, graadverschil in de morele zekerheid bestaat? Eerst en vooral moet hij telkens bewust zijn dat er werkelijk objectieve morele zekerheid verkregen werd, dat betekent, dat alle redelijke twijfel omtrent de echtheid uitgesloten is. Eenmaal dat bewustzijn verkregen, hoeft hij in algemene regel geen zekerheidsgraad meer te zoeken, tenzij de wet, bijzonder wegens het belang van de zaak, het zou voorschrijven. Vgl. Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 1869. par. 3 Vgl. Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 1791. par. 2 Voorzichtigheid kan de rechter soms aanraden, zelfs als er geen uitdrukkelijk wetsvoorschrift bestaat, zich met de kleinste zekerheidsgraad in zaken van gewichtiger aangelegenheid niet te vergenoegen. Nochtans indien hij, na ernstig overleg en onderzoek, zekerheid, die met de wettelijke voorschriften en het belang der zaak overeenstemmen, verkregen heeft, behoeft hij niet verder aan. te dringen, opdat, met merkelijk bezwaar van de partijen, nieuwe bewijsgronden aangevoerd zouden worden, om aldus nog hogere zekerheidsgraad te bekomen. De hoogst mogelijke zekerheid opeisen, spijts een reeds bestaande passende zekerheid, biedt geen voldoende grond en moet daarom, verworpen worden.

Met deze uiteenzetting van Onze mening over een zo teer punt van het rechtersambt, wilden Wij in de scherpzinnige leden van het hoge College en Tribunaal van de christelijke rechtsgeleerdheid, die niet alleen de uitspraak van de engelachtige Leraar "dat eenieder moet streven over de zaken te oordelen, zoals zij zijn" (unusquisque debet niti ad hoc quod de rebus iudicet, secundum quod sunt) , goed kent, maar ze ook in daden omzet, begroeten, prijzen en danken. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II, q. 60 a. 4 ad 2 Waarheid immers staat gelijk met wezen en werkelijkheid; daarom, put ons verstand, dat de kennis uit de dingen haait, ook regel en maatstaf uit die dingen naargelang zij zijn of niet zijn; zodat de waarheid de wet van de rechtvaardigheid is. Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I, q. 21 a. 2 De wereld lijdt nood aan waarheid die rechtvaardig is, en aan recht dat waarheid is; want naar het woord van de grote Wijsgeer van Stagyra, is rechtvaardigheid "in oorlogs- zowel als in vredestijd nuttig". Aristoteles, Rhetoric. I, 9

De eeuwige Zon van de rechtvaardigheid moge de aarde en haar heersers verlichten ; en moge zij ook, ter ere van God, van de Kerk en van het Christen volk, uwe stappen leiden hij het opsporen van de werkelijkheid van die waarheid welke in de morele zekerheid het aanschijn van de rechtvaardigheid rust verleent.

Terwijl Wij met deze gewijde wens over u allen en eenieder van u de lichtendste gaven van de goddelijke Wijsheid inroepen, verlenen Wij u met een van vaderlijke genegenheid overvloeiend hart, Onze Apostolische Zegen. 

Document

Naam: MORELE ZEKERHEID STAAT GRAADVERSCHILLEN TOE
Tot de prelaten, auditoren en overige ambtenaren en bedienden, alsook advocaten en procureurs van het tribunaal van de H. Romeinsche Rota
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 1 oktober 1942
Copyrights: © 1943, Akten van Z.H. Paus Pius XII,, Uitgeverij ’t Groeit, Antwerpen, pp. 262-272
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam