• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Hieruit blijkt, waarom het beginsel van de rechtsvormelijkheid niet, maar wel het beginsel van willekeurig beoordelen van de bewijsgronden in, de hedendaagse ook in de kerkelijke rechtspleging, op de eerste plaats komt. Zonder te kort 'te schieten aan hogervermelde rechtsplegingsvoorschriften, moet de rechter volgens eigen kennis en geweten beslissen of aangevoerde bewijsgronden en ingesteld onderzoek al dan niet genoegzaam zijn Vgl. Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 1869. par. 1 om de vereiste morele zekerheid nopens waarheid en echtheid van de te beoordelen zaak te bekomen.

Bijwijlen kan er ongetwijfeld over "rechtsvormelijkheid" en "willekeurige waardeschatting van de bewijsgronden" meningsverschil ontstaan, doch meestal is deze slechts schijnbaar en gewoonlijk gemakkelijk op te lossen. Evenals de objectieve waarheid één is, zo kan immers een werkelijk gegronde morele zekerheid maar enkelvoudig zijn. Daarom is het onaannemelijk dat een rechter zou verklaren, persoonlijk, op grond van de rechtsakten, morele zekerheid over de echtheid van de te beoordelen zaak verworven te hebben, en tegelijkertijd, ten opzichte van de rechtspleging, als rechter, diezelfde werkelijke zekerheid ontkennen zou. Zulke tegenstellingen zouden hem veeleer tot verder en nauwkeuriger onderzoek van de zaak moeten aanzetten. Meestal komen zij hieruit voort, omdat sommige gezichtspunten van de kwestie, welke slechts volle aanzien en waarde verkrijgen wanneer zij in hun algehele samenhang beschouwd worden; niet naar waarde geschat werden ; ofwel ook omdat de formele rechtsregels verkeerd opgevat en tegen de mening en bedoeling van de wetgever toegepast werden. Wegens het vertrouwen dat de rechtbanken het volk moeten inboezemen, moet in elk geval zulkdanig verschil tussen de officiële mening van de rechter en de redelijke gevoelens van een hogerontwikkeld publiek, zoveel mogelijk vermeden en uitgeschakeld worden.

Document

Naam: MORELE ZEKERHEID STAAT GRAADVERSCHILLEN TOE
Tot de prelaten, auditoren en overige ambtenaren en bedienden, alsook advocaten en procureurs van het tribunaal van de H. Romeinsche Rota
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 1 oktober 1942
Copyrights: © 1943, Akten van Z.H. Paus Pius XII,, Uitgeverij ’t Groeit, Antwerpen, pp. 262-272
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam