• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Soms wordt morele zekerheid verkregen, door een aantal aanwijzingen . en bewijzen, welke elk afzonderlijk geen echte zekerheid kunnen rechtigen, maar waarvan de samenhang hij gezond oordelende mensen geen redelijke twijfel meer opkomen laat. Dat is helemaal geen overgaan van waarschijnlijkheid naar zekerheid door een eenvoudig samentellen van waarschijnlijkheden ; zulks ware een onwettige overgang van de ene naar een andere uiteraard verschillende soort. Aristoteles, De coelo. I, 1 Het gaat er echter hierom: erkennen dat gelijktijdige aanwezigheid van al die afzonderlijke aanwijzingen en bewijzen, op het bestaan van gemeenschappelijk uitgangspunt en grondslag, nl. zakelijke waarheid en werkelijkheid, waaruit zij afgeleid worden, voldoende berusten. In zulk geval vloeit dan de zekerheid voort uit een verstandig toepassen van een volstrekt veilig en algemeen waardevol beginsel, n. l. het beginsel van billijke verantwoording. Erkend moet dan ook worden, dat wanneer een rechter bij het rechtvaardigen van zijn vonnis, beweert dat, al moeten de. aan: gevoerde bewijzen elk afzonderlijk onvoldoende geacht worden, hun samenhang en als een enkelvoudig overzicht daarvan wel de nodige elementen opleveren om tot een veilig eindoordeel over te gaan, zulkdanige redenering principieel rechtvaardig en billijk is.

Document

Naam: MORELE ZEKERHEID STAAT GRAADVERSCHILLEN TOE
Tot de prelaten, auditoren en overige ambtenaren en bedienden, alsook advocaten en procureurs van het tribunaal van de H. Romeinsche Rota
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 1 oktober 1942
Copyrights: © 1943, Akten van Z.H. Paus Pius XII,, Uitgeverij ’t Groeit, Antwerpen, pp. 262-272
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam