• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Geliefde Zonen,

Nu Wij u hier rondom Ons geschaard zien voor de opening van het nieuw juridisch jaar van de H. R. Rota, is dat voor Ons een gelukkig teken en een troost tevens, niet alleen om de duidelijke en wijze aanspraak waardoor uw hoog waardige Deken Ons op de hoogte stelde van uw werk en de vele afgehandelde zaken, maar meer nog, omdat deze samenkomst van kinderlijke hulde, voorafgegaan werd door een wijdingsvol plechtig afsmeken van de gaven van de H. Geest, de Geest door de Vader (Joh. 14, 26) en door Christus (Joh. 16, 7) gezonden om het aanschijn van de aarde te vernieuwen (Ps. 104, 30). Mocht toch, onder die stuwing van de levenbrengende Geest, die over de oerduisternis van de baaierd zweefde, ook nu weer het uitzicht van de wereld vernieuwd worden ! Mocht de door rampzalige botsingen van volkeren en natiën omgewoelde maatschappij tot een lenteleven van rechtvaardigheid en vrede herboren worden! Voorzeker zal de Geest van God, die Ons de vreugde u te mogen toespreken opnieuw verschafte, ook bij u levenskracht opwekken om de verstandelijke arbeid die op u te wachten staat, om recht en rechtvaardigheid onder het christen volk te hoeden, te volvoeren. Tevens zal Ons woord de door Onze Voorgangers aan het Tribunaal van de H. R. Rota toegekende en verleende waardigheid en gezag versterken en als het ware, hernieuwen.

De Geest van Christus, de Verlosser van het mensdom, verhief het geloof en de dienst van de ware God tot hoger volmaaktheid door zijn Evangelie en liet tevens de zedelijkheid van mens en gezinsleven herboren worden; het huwelijk werd teruggebracht tot éénheid en onverbreekbaarheid, die zoals uit de feiten blijkt, het bijzonderste onderwerp van uw rechtspraak uitmaken. Met het gezag dat zij van de goddelijke Stichter ontving en dat hoogste verpersoonlijking vindt in de Paus van Rome, is de Kerk hoedster en verdedigster van de echtsrechtsgeldigheid, van beletselen en uitwerkselen van de echtelijke banden, (met vrijwaring van het Staatsgezag aangaande de louter burgerlijke gevolgen).

Document

Naam: MORELE ZEKERHEID STAAT GRAADVERSCHILLEN TOE
Tot de prelaten, auditoren en overige ambtenaren en bedienden, alsook advocaten en procureurs van het tribunaal van de H. Romeinsche Rota
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 1 oktober 1942
Copyrights: © 1943, Akten van Z.H. Paus Pius XII,, Uitgeverij ’t Groeit, Antwerpen, pp. 262-272
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam