• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De trouw van de rechters aan de wet

Deze trouw zal u, rechters, bovendien in staat stellen op de vragen die u worden voorgelegd een duidelijk en respectvol antwoord te geven - zoals uw dienst aan de waarheid het vereist: indien het huwelijk nietig is en als zodanig verklaard, zijn de twee partijen vrij in die zin dat wordt erkend, dat zij in werkelijkheid nooit verbonden zijn geweest; indien het huwelijk geldig is en als zodanig verklaard, wordt vastgesteld dat de echtgenoten een huwelijk hebben gesloten dat hen voor het hele leven verbindt en dat hen de bijzondere genade heeft verleend om hun bestemming in hun huwelijk te verwezenlijken, dat in volle verantwoordelijkheid en volle vrijheid is aangegaan.

Het ene en onverbrekelijke huwelijk als menselijke werkelijkheid is niet iets mechanisch en statisch. Zijn welslagen hangt af van de vrije medewerking van de echtgenoten met de genade van God, van hun antwoord op zijn liefdesplan. Indien het beroofd zou zijn gebleven van zijn vruchten wegens hun gebrek aan medewerking met deze goddelijke genade, kunnen en moeten de echtgenoten de genade van God welke hen door het sacrament is gewaarborgd, doen herleven, hun verbintenis weer doen spreken door een liefde te beleven welke niet alleen maar uit genegenheid en gevoelens bestaat, maar ook en vooral uit wederzijdse, vrije, gewilde, totale en onherroepelijke toewijding.

Deze bijdrage wordt u, rechters, gevraagd in dienst van deze zo belangrijke, maar vandaag zo bedreigde menselijke en bovennatuurlijke werkelijkheid welke het gezin is.

Ik bid voor u, opdat Jezus Christus, zon van waarheid en gerechtigheid, altijd met u moge zijn, en opdat de beslissingen van uw rechtbank altijd deze hogere gerechtigheid en waarheid moge weerspiegelen, welke van u uitgaan. Dit is de hartelijkste wens die ik u bij dit begin van het nieuwe juridische jaar toezeg en vergezeld doe gaan van mijn apostolische zegen.

Document

Naam: HET ZOEKEN VAN DE WAARHEID ALS HOOGSTE NORM VAN RECHTVAARDIGHEID
Tot de rechtbank van de heilige Rota bij aanvang van het werkjaar
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 februari 1980
Copyrights: © 1980, Archief van Kerken 35e jrg, p. 775-780
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam