• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De rechtsbedeling toevertrouwd aan de rechter is een dienst jegens de waarheid en tegelijk een uitoefening van een functie die tot de openbare orde behoort. Aan de rechter wordt namelijk de wet toevertrouwd 'om haar redelijk en overeenkomstig de richtlijnen toe te passen'. H. Paus Paulus VI, Toespraak, Tot de Romeinse Rota, Proceskosten en herziening van het kerkelijk huwelijksrecht (31 jan 1974)

De eisende partij moet zich dus ten gunste van zichzelf op een wet kunnen beroepen die vanwege het natuurlijke of goddelijke, positieve of canonieke recht in het aangevoerde feit een voldoende reden erkent om het huwelijk ongeldig te verklaren; door deze wet wordt de overgang van de waarheid over het feit naar de rechtvaardigheid gemaakt of naar de erkenning van wat verplicht is.

Daarom zijn de verplichtingen van de rechter jegens de wet ernstig en veelvoudig. Ik wijs alleen op de eerste en belangrijkste welke overigens alle anderen met zich meebrengt: de trouw! Trouw aan de wet, aan die goddelijke, natuurlijke en positieve wet, aan die wezenlijke op de procedure gebaseerde canonieke wet.

Document

Naam: HET ZOEKEN VAN DE WAARHEID ALS HOOGSTE NORM VAN RECHTVAARDIGHEID
Tot de rechtbank van de heilige Rota bij aanvang van het werkjaar
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 februari 1980
Copyrights: © 1980, Archief van Kerken 35e jrg, p. 775-780
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam