• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Men moet derhalve voor de geest houden dat het doel van dit onderzoek niet een of andere kennis is van de waarheid over het feit, maar het bereiken van de 'morele zekerheid', dat wil zeggen van die zekere kennis welke 'steunt op de hechtheid van de wetten en gewoonten welke het menselijk leven beheersen'. Paus Pius XII, Toespraak, Tot de prelaten, auditoren en overige ambtenaren en bedienden, alsook advocaten en procureurs van het tribunaal van de H. Romeinsche Rota, Morele zekerheid staat graadverschillen toe (1 okt 1942), 1 Deze morele zekerheid waarborgt de rechter de waarheid over het feit te hebben gevonden om te oordelen, dat wil zeggen de waarheid welke het fundament, de moeder en de wet van de rechtvaardigheid is en hem dus de verzekering geeft om - vanuit deze ruimte - in staat te zijn een rechtvaardig oordeel uit te spreken. Dat is juist de reden waarom de wet een dergelijke zekerheid van de rechter eist om hem toe te staan het oordeel uit te spreken. Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 1869. can. 1869, § 1 Om de leer en de jurisprudentie welke zich vooral in de meest recente tijden hebben ontwikkeld, nuttig te gebruiken, heeft Pius XII in de toespraak welke hij tot uw rechtbank op 1 oktober 1942 heeft gehouden Paus Pius XII, Toespraak, Tot de prelaten, auditoren en overige ambtenaren en bedienden, alsook advocaten en procureurs van het tribunaal van de H. Romeinsche Rota, Morele zekerheid staat graadverschillen toe (1 okt 1942) op authentieke wijze het canonieke begrip morele zekerheid verklaard. Ziehier de woorden die onze zaak betreffen:

'Tussen de absolute zekerheid en de quasi-zekerheid of waarschijnlijkheid staat als tussen twee uitersten die morele zekerheid waarmee men gewoonlijk in die kwesties handelt die aan uw rechtbank zijn onderworpen ... Vanuit positief oogpunt wordt zij gekenmerkt doordat ze elke gegronde en redelijke twijfel uitsluit en dat ze zo beschouwd wezenlijk verschilt van de vermelde quasi-zekerheid; vanuit negatief oogpunt vervolgens laat zij de absolute mogelijkheid van het tegenovergestelde bestaan en daarmee verschilt zij van de absolute zekerheid. De zekerheid waarover wij nu spreken is noodzakelijk en voldoende om een oordeel uit te spreken'. Paus Pius XII, Toespraak, Tot de prelaten, auditoren en overige ambtenaren en bedienden, alsook advocaten en procureurs van het tribunaal van de H. Romeinsche Rota, Morele zekerheid staat graadverschillen toe (1 okt 1942), 1

Bijgevolg is het geen enkele rechter geoorloofd een oordeel ten gunste van de nietigheid van een huwelijk uit te spreken indien. hij niet eerst de morele zekerheid van het bestaan van deze nietigheid heeft verkregen. De waarschijnlijkheid volstaat niet om een zaak te beslissen. Voor ieder toegeven in dit opzicht moet alles gelden wat over andere wetten betreffende het huwelijk wijs is gezegd: iedere verslapping ervan draagt in zich een verderdringende dynamiek, 'cui, si mos geratur, divortio, alio tecto, in Ecclesia tolerando via sternitur'. Raad voor de Openbare Aangelegenheden - Staatssecretariaat, Aan de voorzitter van de bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten van Noord-Amerika (20 juni 1973)

Document

Naam: HET ZOEKEN VAN DE WAARHEID ALS HOOGSTE NORM VAN RECHTVAARDIGHEID
Tot de rechtbank van de heilige Rota bij aanvang van het werkjaar
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 februari 1980
Copyrights: © 1980, Archief van Kerken 35e jrg, p. 775-780
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam