• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het belang van de akten van instructie

Alle akten van het kerkelijk oordeel vanaf het verweerschrift tot de verdedigingsgeschriften kunnen en moeten een bron van waarheid zijn; maar de 'procesakten' en daaronder 'de akten van instructie' moeten dat op een bijzondere manier zijn, want het vooronderzoek heeft tot bijzonder doel de bewijzen over de waarheid van het beweerde feit te verzamelen, opdat de rechter op deze grond een rechtvaardige uitspraak zou kunnen doen.

Tot dit doel en na dagvaarding van de rechter verschijnen de partijen, de getuigen en eventueel de deskundigen om ondervraagd te worden. De eed de waarheid te zeggen welke van al deze personen wordt gevraagd, staat in volmaakt verband met het einddoel van het onderzoek: het gaat niet om een gebeuren te scheppen dat nooit heeft bestaan, maar een feit duidelijk te maken en te doen gelden dat zich in het verleden heeft voorgedaan en misschien in het heden nog voortduurt. Ieder van deze personen zal ongetwijfeld 'zijn waarheid' spreken welke over het algemeen de objectieve waarheid of een deel van die waarheid zal zijn, dikwijls vanuit verschillende oogpunten beschouwd, gekleurd door de tinten van eigen temperament, misschien met enige verdraaiingen of ook vermengd met dwaling: maar in ieder geval zullen allen oprecht moeten handelen zonder de waarheid welke zij menen dat objectief is, noch hun eigen geweten te verloochenen.

Document

Naam: HET ZOEKEN VAN DE WAARHEID ALS HOOGSTE NORM VAN RECHTVAARDIGHEID
Tot de rechtbank van de heilige Rota bij aanvang van het werkjaar
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 februari 1980
Copyrights: © 1980, Archief van Kerken 35e jrg, p. 775-780
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam