• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op 8 december jongstleden heb ik, zoals u weet, mijn boodschap openbaar gemaakt voor de viering van de dertiende wereldvredesdag waarvan de inhoud in deze woorden kan worden samengevat: 'De waarheid, de kracht van de vrede'. H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Wereld Vredesdag 1980, De waarheid, de kracht van de vrede (8 dec 1979). Archief van de Kerken 35 (1980), 149-156 Ik zou mij bij deze gelegenheid met u willen onderhouden over ditzelfde onderwerp dat een nauwe betrekking heeft met uw bediening en een bijzonder aspect ervan willen ontwikkelen.

De waarheid wordt geen kracht van de vrede tenzij door bemiddeling van de rechtvaardigheid. Wanneer de heilige Schrift spreekt over de messiaanse tijd verzekert zij van de ene kant, dat de rechtvaardigheid een bron en metgezel is van de vrede: 'In zijn dagen zal de rechtvaardigheid bloeien en zal de vrede overvloedig zijn' (Ps. 72, 2), en onderstreept van de andere kant herhaaldelijk de band welke de waarheid met de rechtvaardigheid verbindt: 'Dan wast waarheid op uit de aarde, reikt gerechtigheid neer van de hemel' (Ps. 85, 12), en nog: 'Dan richt Hij de wereld rechtvaardig, en alle volkeren naar waarheid' (Ps. 96, 13). Zich inspirerend op deze en andere teksten van de heilige boeken zijn zowel middeleeuwse als moderne theologen en canonisten ertoe gekomen te verklaren, dat de rechtvaardigheid een afhankelijkheidsbetrekking heeft ten aanzien van de waarheid: 'Veritas - verzekert een beroemd canoniek axioma - est basis, fundamentum seu mater iustitiae' A. Barbosa, De Axiomatibus luris usufrequentioribus, Axioma 224, Veritas, n. 5; in Tractatus varii, Lugduni, 1978, blz. 136; en op gelijke wijze hebben de theologen zich uitgedrukt met aan het hoofd de heilige Thomas H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I, q. 21, a. 2, c., waarvan Pius XII de gedachte heeft samengevat door met kracht te verklaren dat 'de waarheid de wet is van de rechtvaardigheid' en vervolgens toelichtte: 'De wereld heeft die waarheid nodig welke rechtvaardigheid is en die rechtvaardigheid welke waarheid is'. Paus Pius XII, Toespraak, Tot de prelaten, auditoren en overige ambtenaren en bedienden, alsook advocaten en procureurs van het tribunaal van de H. Romeinsche Rota, Morele zekerheid staat graadverschillen toe (1 okt 1942), 5

Document

Naam: HET ZOEKEN VAN DE WAARHEID ALS HOOGSTE NORM VAN RECHTVAARDIGHEID
Tot de rechtbank van de heilige Rota bij aanvang van het werkjaar
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 februari 1980
Copyrights: © 1980, Archief van Kerken 35e jrg, p. 775-780
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam