• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Paus Johannes is een grote gave van God geweest voor de kerk. Niet alleen - wat volstaan zou hebben om zijn gedachtenis onvergetelijk te maken - omdat hij zijn naam heeft verbonden aan de grootste en meest omvormende gebeurtenis van deze eeuw; het teken van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie, dat hem bij intuïtie werd gegeven, zoals hij bekende als door een geheimnisvolle en onweerstaanbare inspiratie van de Heilige Geest; niet alleen omdat hij de Romeinse synode vierde en een begin wilde maken aan de herziening van de codex van het kerkelijk recht. Hij is een grote gave van God geweest, omdat hij aan de mensen van vandaag een levende kerk heeft doen horen. Hij is evenals de Doper een voorloper geweest. Hij heeft de wegen van de vernieuwing gewezen in het grote spoor van de traditie, zoals ik breedvoerig heb ontwikkeld in mijn toespraken in Sotto il Monte en Bergamo. Hij heeft 'een stem' willen zijn (Joh. 1, 23) om voor Christus een nieuwe advent te bereiden in de kerk en in de wereld. In zijn Paasboodschap van 1962 had hij willen zeggen: 'En het is wederom Petrus, in de persoon van zijn tegenwoordige, nederige opvolger, die omringd door een grote schare van bisschoppen, zich gereed maakt om bevend, maar vol vertrouwen, de menigte toe te spreken. Wat hij zegt stijgt op uit de diepte van twintig eeuwen, het is niet zijn woord, het is het woord van Jezus Christus, het Woord van de Vader, de Verlosser van alle mensen. Hij is het die de mensheid de weg wijst die voert naar een samenleving in waarheid en gerechtigheid'. H. Paus Johannes XXIII, Boodschap, Paasboodschap 1962 (22 apr 1962), 6

Deze stem ontroerde de wereld. Door haar eenvoud en onmiddellijkheid, door haar nederigheid en bescheidenheid, door haar moed en kracht. Door middel van die stem werd het woord van Christus duidelijk gehoord: in haar oproep tot de waarheid, de rechtvaardigheid, de liefde en de vrijheid, waaraan de betrekkingen tussen de mensen en de volkeren zich moeten inspireren overeenkomstig de fundamentele lijnen van de grote encycliek 'H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Pacem in Terris
Vrede op aarde
(11 april 1963)
; zij werd gehoord in haar benadrukken van zowel de waarde van de persoon, het unieke en onherhaalbare middelpunt waarin zich rechtstreeks de glorie van het gelaat van God, de Schepper en Verlosser, weerspiegelt, als die van het gezin, de fundamentele sociale kern voor het leven van de samenleving en de kerk waaraan het zijn eigen kinderen aanbiedt als teken van hoop en belofte, vooral in de priesterroepingen en religieuze roepingen; zij werd gehoord in zijn opnieuw voorstellen aan de mensen van de wegen van gebed en van heiligheid. 'Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was Johannes'.

Document

Naam: PAUS JOHANNES WEES DE WEGEN VAN DE VERNIEUWING IN HET GROTE SPOOR VAN DE TRADITIE
Aula Paulus VI
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Audiëntie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 november 1981
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam