• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vraag: Vele bisschoppenconferenties hebben benadrukt dat uit de ingevulde vragenlijsten ter voorbereiding van de aanstaande twee synodes blijkt dat “H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
” niets anders meer doet dan verwarring scheppen. Is het zo? Of is die encycliek eerder een profetische tekst?

Kardinaal Caffarra: Op 28 juni 1978, ruim een maand voor zijn dood, zei Paulus VI: ”Voor de H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
zullen jullie God en mij danken”. Zesenveertig jaar later, hebben we nu met onze ogen gezien wat er van het huwelijk geworden is, en dit zegt ons hoe profetisch dat document was. Door de onlosmakelijke band tussen echtelijke seksualiteit en voortplanting te doorbreken, dat wil zeggen: door de leer van H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
te ontkennen, is men de weg ingeslagen naar de ontkoppeling, over en weer, van voortplanting en echtelijke seksualiteit: from sex without babies to babies without sex. Het idee dat de menselijke voortplanting gefundeerd is op de echtelijke liefde is geleidelijk aan verduisterd, terwijl een ideologie ontstaan is, die beweert dat iedereen een kind moet kunnen hebben, zowel de ongehuwde man of vrouw, als de homoseksueel, eventueel door tussenkomst van een huurbaarmoeder. Daardoor zijn we consistent overgestapt van het idee van het als een geschenk verwachte kind tot het idee van het als met een recht geplande kind: men zegt dat er een recht bestaat om een kind te krijgen. Denk aan het recente vonnis van de Rechtbank Milaan, waarin overwogen is dat er een recht op ouderschap bestaat, als recht om een persoon te hebben. Ongelofelijk! Men heeft het recht om zaken te hebben, niet personen! Geleidelijk aan is een symbolische, zowel ethische als juridische, code ontstaan, die het gezin en het huwelijk insluit binnen de sfeer van de privé affectiviteit, en de werking daarvan op de samenleving over het hoofd ziet. Het lijdt geen twijfel dat de mensvisie waarop H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
gefundeerd was, toen deze werd gepubliceerd, zeer zwak was, en haar argumentatie niet vrij was van een zeker 'biologisme'. Het magisterium van Johannes Paulus II heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt, door een mensvisie aan te brengen, die als een geschikt fundament van H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
kan dienen. De vraag die we ons moeten stellen, is niet of en tot hoever H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
heden toepassing kan vinden, noch of deze daarentegen verwarring schept. Mijns inziens dienen we ons een andere vraag te stellen.

Document

Naam: GEEN PAUS IS BEVOEGD DE ECHT TE VERBREKEN
Soort: Carlo Kardinaal Caffarra - Interview
Auteur: Carlo Kardinaal Caffarra
Datum: 16 maart 2014
Copyrights: © 2014, www.caffara.it / Il Foglio (Milaan)
Vert.: Umberto Barelli; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam