• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Noot van de redactie: Bijgaande tekst is formeel bedoeld geweest als 'praatpapier' voor het Buitengewoon Consistorie van 20 en 21 februari 2014 en zou geheim blijven. Het zou de discussie in het Consistorie op gang moeten brengen met de bedoeling de Familiesynode van oktober 2014 voor te bereiden. Walter Kardinaal Kasper heeft besloten de tekst te publiceren, zowel via Il Foglio (in het Italiaans, op basis waarvan deze vertaling is gemaakt) als via een boekuitgave in een Duitstalige versie. Over de discussies tijdens het Consistorie is niets naar buiten gebracht.
Kort na het Consistorie zijn echter tal van reacties gekomen op enkele stellingen uit deze tekst. Met name hetgeen in hoofdstuk 5 naar voren wordt gebracht wordt door velen kritisch benaderd, zowel naar de strekking van het betoog van Walter Kardinaal Kasper, als in de keuze van de bronnen waarop hij zijn beweringen wil laten baseren. Zie daartoe o.a. Kardinaal Caffarra in een interview: Carlo Kardinaal Caffarra - Interview
Geen Paus is bevoegd de echt te verbreken
(16 maart 2014)
. Eerder schreef Kard. Ratzinger in 1998 (en opnieuw gepubliceerd in 2011) een artikel over hetzelfde onderwerp van de gescheiden, hertrouwden en het niet toelaten tot de Sacramenten: Congregatie voor de Geloofsleer
De pastoraal van het huwelijk moet zich baseren op de waarheid
Uit een weinig bekend geschrift van kardinaal Joseph Ratzinger, gepubliceerd in 1998
(30 november 2011)
. En aartsbisschop Müller, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer schreef in 2013 een uitgebreid artikel over dit onderwerp: Congregatie voor de Geloofsleer
Getuige voor de kracht van de genade
Over de onontbindbaarheid van het huwelijk en de discussie over de burgerlijk hertrouwden en de Sacramenten
(15 juni 2013)
.
In het kader van deze andere teksten dient dan ook deze tekst van Walter Kardinaal Kasper gelezen te worden.

Document

Naam: EVANGELIE VAN HET GEZIN
De schepping sluit eens en voorgoed de gendertheorieën uit. Man en vrouw zijn samen en in de kern van het gezin toekomst, sociale deugd, zoeken naar geluk - Rede tot het Buitengewoon Consistorie (Nieuwe Synodehal, Vaticaan)
Soort: Walter Kardinaal Kasper - Toespraak
Auteur: Walter Kardinaal Kasper
Datum: 20 februari 2014
Copyrights: © 2014, Il Foglio
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam