• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ZORGEN OM HET GEWELD IN VELE DELEN IN DE WERELD
Verklaring van de Paus en Kardinalen bijeen in een Buitengewoon Consistorie

Tijdens het Buitengewone Consistorie hebben de Paus en de Kardinalen in het bijzonder gebeden tot de Heer voor de vele Christenen die in de diverse delen van de wereld steeds vaker slachtoffer zijn van diverse daden van intolerantie of vervolging. De Heilige Vader en de Kardinalen willen degenen die lijden omwille van het evangelie opnieuw verzekeren van hun aanhoudende gebed en dringen er bij hen op aan standvastig te blijven in hun geloof en hun vervolgers in navolging van Jezus Christus met hun hart te vergeven.

De gedachten van de Paus en de Kardinalen richten zich ook tot de landen die momenteel worden verscheurd door interne conflicten, of door ernstige spanningen die gevolgen hebben voor het vreedzaam samenleven zoals Zuid-Soedan of Nigeria, in een klimaat van groeiende onverschilligheid. Op dit moment is in het bijzonder zorg ten aanzien van de ontwikkelingen in de moeilijke situatie in de Oekraïne. We hopen dat al het geweld direct beëindigd wordt en dat harmonie en vrede hersteld zullen worden.

Een grote bron van zorg is het aanhoudende conflict in Syrië, nu blijkt dat de partijen nog ver verwijderd zijn van het vinden van een duurzame en vreedzame oplossing, evenals de situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek, die van dag tot dag ernstiger proporties aanneemt. Initiatieven van de kant van de internationale gemeenschap om vrede en de interne verzoening te bevorderen, om het herstel van de veiligheid en de rechtsstaat te waarborgen en om de onmisbare toegang van humanitaire hulp mogelijk te maken, worden steeds dringender.

Helaas is het duidelijk dat veel van de huidige conflicten als religieus van aard worden betiteld waarbij Christenen en moslims tegenover elkaar worden geplaatst, terwijl deze conflicten in werkelijkheid voornamelijk etnische, politieke of economische oorzaken kennen.

De Katholieke Kerk veroordeelt van haar kant elke vorm van geweld in naam van religie en zal niet ophouden zich in te zetten voor vrede en verzoening door middel van interreligieuze dialoog en de vele charitatieve werken die dagelijks steun en troost bieden aan hen die wereldwijd lijden.

Document

Naam: ZORGEN OM HET GEWELD IN VELE DELEN IN DE WERELD
Verklaring van de Paus en Kardinalen bijeen in een Buitengewoon Consistorie
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus en Kardinalen
Datum: 20 februari 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Kerk in Nood
Bewerkt: 21 november 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam