• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Nadat we tijdens de synode van negentienhonderd vier en zeventig het thema van de evangelisatie in de hedendaagse wereld hadden overdacht, hebben we u nu samengeroepen om gezamenlijk verder na te denken over het thema van de catechese die, zoals het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie heeft gezegd, 'het geloof moet verlichten en versterken, het leven volgens de geest van Christus moet voeden, naar een bewuste en actieve deelneming aan het liturgisch geheim moet voeren en tot het apostolaat moet aansporen' Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de Christelijke opvoeding, Gravissimum Educationis (28 okt 1965), 4

Voor een juiste ontwikkeling van de catechese in de Kerk hebben we al eerder onze goedkeuring gehecht aan de publicatie van een Congregatie voor de Clerus
Directorium Catechisticum Generale
Algemeen directorium voor de catechese (11 april 1971)
, dat door de Heilige Congregatie voor de geestelijken is opgesteld en op paaszondag van het jaar 1971 is uitgegeven. De Apostolische Stoel heeft daarmee niet alleen een wens van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie vervuld Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 44, maar ook nuttige theologische en pastorale beginselen aangegeven voor een juiste leiding en coördinering van het catechetisch werk in de Kerk. Vgl. Congregatie voor de Clerus, Algemeen directorium voor de catechese, Directorium Catechisticum Generale (11 apr 1971) Maar omdat wij het belang inzien van de catechese voor de vorming van de opgroeiende generatie, hebben wij u naar deze synode ontboden om dieper over dit thema na te denken. Ook op dit zo belangrijk terrein van de activiteit van de Kerk in de wereld van deze tijd, dat ten nauwste aansluit bij haar vormende taak ten aanzien van onze jonge nakomelingschap, dient de synode dus de eenheid van optreden te bevorderen die door allen wordt verlangd en waaruit ongetwijfeld een blije, overvloedige oogst zal voortkomen voor de toekomstige tijd.

Document

Naam: BIJ DE OPENING VAN VIERDE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BISSCHOPPENSYNODE
Catechese in deze tijd
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 30 september 1977
Copyrights: © 1978, Archief van Kerken, 33e jrg, p. 64-65
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam