• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

RECHT VAN HET VOLK GODS OM DE GELOOFSINHOUD INTEGRAAL TE ONTVANGEN
Tot de deelnemers aan de Algemene Vergadering van de Congregatie van de Geloofsleer - Sala Clementina

Dierbare broeders en zusters,

Wij ontmoeten elkaar aan het slot van de werkzaamheden van uw voltallige zitting ; ik groet u allen van harte en ik dank Mgr. Müller voor zijn woorden.

De opdrachten van de Congregatie voor de Geloofsleer zijn verbonden met de zending van de opvolger van Petrus om zijn broeders in het geloof te bevestigen. Vgl. Lc. 22, 32 In die zin is uw rol, om “de geloofsleer en de gebruiken in heel de katholieke wereld te bevorderen en te beschermen” H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Over de hervorming van de Romeinse Curie, Pastor Bonus (28 juni 1988), 48 een ware dienst aan het Leergezag van de Paus en aan de hele Kerk. Met dat doel wil het dicasterium ervoor zorgen dat het altijd de geloofscriteria zijn die in de woorden en de praktijk van de Kerk doorslaggevend zijn. Wanneer het geloof in zijn oorspronkelijke eenvoud en zuiverheid schittert, wordt de ervaring van de Kerk ook de plaats waar het leven van God in heel zijn vermogen om te fascineren, tot uiting komt en vrucht draagt. Het geloof in Jezus Christus zet de harten namelijk wijd open voor God, opent het menselijk bestaan voor de waarheid, goedheid en schoonheid die van Hem komen.

Sinds de begintijd van de Kerk bestaat de bekoring, de leer in ideologische zin te begrijpen of te herleiden tot een geheel van abstracte en gekristalliseerde theorieën. Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 39-42 In feite heeft de leer als enig doel ten dienste te staan van het leven van het Gods volk en wil zij aan ons geloof een veilig fundament verzekeren. Groot is namelijk de bekoring zich de gaven toe te eigenen van het heil dat van God komt, om ze te onderwerpen – misschien zelfs met goede bedoelingen – aan de zienswijze en de geest van de wereld. En dat is een bekoring die zich voortdurend herhaalt. De zorg voor de volledigheid van het geloof is een zeer delicate taak die u is toevertrouwd, steeds in samenwerking met de plaatselijke herders en doctrinaire commissies van de bisschoppenconferenties. Zo kan het recht van heel het volk Gods gewaarborgd worden om de geloofsinhoud zuiver en integraal te ontvangen. Uw taak wil ook altijd de vereisten voor ogen houden van een constructieve dialoog, met respect voor en geduld met de betrokkenen. Waarheid vereist trouw en groeit ook steeds in naastenliefde en broederlijke hulp voor wie geroepen is zijn overtuiging te laten rijpen of zuiveren.
Wat uw werkmethode betreft, weet ik dat uw dicasterium zich onderscheidt door de praktijk van collegialiteit en dialoog. De Kerk is namelijk een gemeenschap en wij zijn op ieder niveau geroepen gemeenschap te vormen en te bevorderen, ieder met de verantwoordelijkheid die de Heer hem heeft toevertrouwd. Ik ben zeker dat hoe meer de collegialiteit een effectieve trek van onze werkwijze is, des te meer het licht van ons geloof in de ogen van de wereld zal schitteren (Mt. 5, 16).
Moge u in uw dienst altijd een diepe zin voor vreugde, voor de vreugde van het geloof bewaren die haar onuitputtelijke bron in de Heer Jezus heeft. De genade Zijn leerlingen te zijn, deel te nemen aan de zending van de Kerk om te evangeliseren, vervult ons met heilige vreugde.
In de voltallige zitting die zopas ten einde liep, heeft u ook over de band gesproken tussen geloof en het huwelijkssacrament. Een reflectie van groot belang. Zij staat in het spoor van de uitnodiging van Benedictus XVI zich noodzakelijk en dieper vragen te stellen over de relatie tussen persoonlijk geloof en huwelijkssacrament, vooral in de huidige veranderlijke context. Vgl. Paus Benedictus XVI, Toespraak, Tot leden van de Rechtbank van de Romeinse Rota, Het huwelijk als Blijde Boodschap voor de wereld (26 jan 2013)

Ik zou van deze gelegenheid willen gebruik maken om u ook te danken voor uw inzet bij het onderzoek van delicate problemen die te maken hebben met wat men zwaardere misdrijven noemt, in het bijzonder gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken. Denk aan het welzijn van kinderen en jongeren die in hun humane en spirituele groei binnen de christengemeenschap altijd beschermd en gesteund moeten worden. In die zin wordt de mogelijkheid onderzocht om de door mij opgerichte Bijzondere Commissie voor de Bescherming van het Kind aan uw dicasterium te verbinden, en ik zou willen dat zij voorbeeldig is voor iedereen die het welzijn van het kind wil bevorderen.

Dierbare broeders en zusters, ik verzeker u van mijn gebed en vertrouw mij toe aan het uwe voor mezelf en mijn ambt. Moge de Heer u zegenen en de Maagd Maria u beschermen.

Document

Naam: RECHT VAN HET VOLK GODS OM DE GELOOFSINHOUD INTEGRAAL TE ONTVANGEN
Tot de deelnemers aan de Algemene Vergadering van de Congregatie van de Geloofsleer - Sala Clementina
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 31 januari 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit Franstalige versie (Zenit.org): Maranatha-Gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam