• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OVER HET SACRAMENT VAN HET VORMSEL
3e catechese in de serie over de 7 Sacramenten - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goede dag,

In deze derde catechese gewijd aan de Sacramenten, staan we stil bij het Vormsel dat moet verstaan worden in het verlengde van het Doopsel waarmee het onlosmakelijk verbonden is. Deze twee Sacramenten, samen met de Eucharistie, vormen een uniek heilsgebeuren dat - ,“christelijke initiatie” - wordt genoemd en waardoor we in de gestorven en verrezen Jezus Christus worden ingelijfd en nieuwe schepselen en leden van de Kerk worden. Dat is de reden waarom deze drie Sacramenten oorspronkelijk op één tijdstip, aan het einde van de catechumenale weg, werden gevierd, gewoonlijk tijdens de Paasnachtwake. Op deze wijze werd het vormingsproces en de geleidelijke opname in de christelijke gemeenschap bezegeld wat soms enkele jaren kon duren. Men ging stap na stap naar het Doopsel en dan naar het Vormsel en naar de Eucharistie.

Gebruikelijk spreekt men wel over "Cresima" N.v.d.r.: Italiaans woord verwant met de term de Latijnse en liturgische term "Chrisma", dat "zalving" betekent. Door middel van de olie die “heilig Chrisma” wordt genoemd, worden we, door de kracht van de Heilige Geest gelijkvormig aan Jezus Christus die de enig ware “gezalfde” is, de “Messias”, de Heilige van God. De term “Vormsel” herinnert er ons aan dat dit Sacrament de groei van de doopgenade bevestigt: het verenigt ons sterker met Christus; maakt onze band met de Kerk volledig; het verleent ons door de Heilige Geest een bijzondere sterkte om het geloof te verspreiden en te verdedigen, om de naam van Christus te belijden en ons nooit te schamen over zijn kruis. Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1303

Het is daarom belangrijk erover te waken dat onze kinderen en jongeren dit Sacrament ontvangen. Allen dragen we er zorg voor dat ze gedoopt worden en dat is goed, maar misschien zijn we niet zo bezorgd dat ze het Vormsel ontvangen. Op die wijze zullen ze halfweg blijven en de Heilige Geest niet ontvangen die zo belangrijk is in het christelijk leven, want Hij geeft ons de kracht om verder te gaan. Laten we allen even nadenken: dragen we er echt zorg voor dat onze kinderen en jongeren het Vormsel ontvangen? Dit is belangrijk, het is belangrijk! En als jullie thuis kinderen, jongeren, hebben die het nog niet ontvangen hebben en er de leeftijd voor hebben, doet al het mogelijke dat ze de christelijke initiatie zouden voltooien en de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Dat is belangrijk!
Het is natuurlijk belangrijk aan de vormselkandidaten een goede voorbereiding te bieden die hen tot een persoonlijke instemming met het geloof in Christus brengt en in hen een besef opwekt tot de Kerk te behoren.

Het Vormsel, zoals elk Sacrament, is geen mensenwerk maar het werk van God die voor ons zorgt door ons te boetseren naar het beeld van zijn Zoon, om ons in staat te stellen lief te hebben zoals Hij. Hij doet dit door in ons zijn Heilige Geest uit te storten wiens werking heel de persoon en geheel het leven doordringt, zoals blijkt uit de zeven gaven die de Traditie in het licht van de Heilige Schrift altijd heeft benadrukt. Deze zeven gaven: ik wil niet vragen of jullie de zeven gaven nog kennen. Misschien kennen jullie ze allemaal… Maar ik zal ze in jullie naam opnoemen. Welke zijn deze gaven? Wijsheid, Inzicht, Raad, Sterkte, Vroomheid, Liefde, Eerbied voor God. Deze gaven zijn ons door de Heilige Geest precies in het Sacrament van het Vormsel geschonken. Aan deze gaven wil ik de catecheses wijden die volgen op die over de Sacramenten.

Wanneer we de Heilige Geest in ons hart verwelkomen en laten werken, komt Christus zelf aanwezig in ons en krijgt in ons leven vorm. Door ons zal Christus zelf bidden, vergiffenis schenken, vervullen met hoop en troost, de broeders dienen, dichtbij de noodlijdenden en de laatsten komen, gemeenschap stichten, vrede zaaien. Bedenk hoe belangrijk dit is: door de Heilige Geest komt Christus zelf, midden onder ons en door ons, dit alles doen. Dat is de reden waarom het belangrijk is dat de kinderen en de jongeren het Sacrament van het Vormsel ontvangen.
Geliefde broers en zussen, laten we ons herinneren dat we het Vormsel ontvangen hebben! Wij allen! Laten we ons dat herinneren om de Heer te danken voor dat geschenk en om Hem te vragen dat Hij ons helpt als echte christenen te leven, altijd met vreugde, in de Heilige Geest die ons werd geschonken, op weg te gaan.

Document

Naam: OVER HET SACRAMENT VAN HET VORMSEL
3e catechese in de serie over de 7 Sacramenten - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 29 januari 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam