• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de Paus Franciscus - Boodschap
Broederschap: grondslag en weg naar vrede
47e Wereldvredesdag (2014)
(8 december 2013)
, gewijd aan broederlijkheid als fundament en weg naar vrede, heb ik benadrukt dat "men broederlijkheid gewoonlijk begint te leren in de schoot van het gezin" Paus Franciscus, Boodschap, 47e Wereldvredesdag (2014), Broederschap: grondslag en weg naar vrede (8 dec 2013), 1 wiens roeping het is "de wereld door liefde te winnen" Paus Franciscus, Boodschap, 47e Wereldvredesdag (2014), Broederschap: grondslag en weg naar vrede (8 dec 2013), 1 en bij te dragen tot deze geest van dienstbaarheid en mededeelzaamheid die de vrede opbouwt. Vgl. Paus Franciscus, Boodschap, 47e Wereldvredesdag (2014), Broederschap: grondslag en weg naar vrede (8 dec 2013), 10 Dat vertelt ons de kribbe waar wij de Heilige Familie zien, niet op haar eentje en afgescheiden van de wereld, maar omgeven door herders en wijzen, namelijk een open gemeenschap, waarin plaats is voor iedereen, armen en rijken, mensen dichtbij en veraf. Zo begrijpt men de woorden van mijn veelgeliefde voorganger Benedictus XVI die onderlijnde hoezeer “de woordenschat van het gezin een woordenschat van vrede is”. Paus Benedictus XVI, Boodschap, Boodschap voor Wereldvrededag, 1 januari 2007, De menselijke persoon - hart van de vrede (8 dec 2006), 3

Helaas, doet zich dikwijls iets anders voor, want het aantal verdeelde en gescheiden gezinnen neemt toe, niet alleen door het zwakke besef dat de huidige wereld heeft van samenhorigheidsgevoel, maar ook door de moeilijke omstandigheden waarin velen gedwongen zijn te leven, zodanig dat zelfs overlevingsmiddelen ontbreken. Bijgevolg is een geschikte politiek nodig die het gezin steunt, begunstigt en versterkt!

Het komt bovendien voor dat bejaarden als een last beschouwd worden, terwijl jongeren geen zekere levensvooruitzichten hebben. Bejaarden en jongeren zijn daarentegen de hoop van de mensheid. De eersten dragen de wijsheid van de ervaring bij; de tweeden stellen ons open voor de toekomst zodat wij ons niet in onszelf opsluiten. Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 108 Het is wijs bejaarde mensen niet uit te sluiten van het sociale leven om het geheugen van een volk levendig te houden. En het is eveneens goed in jongeren te investeren, met aangepaste initiatieven die hen helpen werk te vinden en een huisgezin te stichten. Men mag hun enthousiasme niet doven! Ik bewaar de ervaring van de 28e Wereldjongerendag in Rio de Janeiro levendig in mijn geest. Hoeveel gelukkige jongeren heb ik kunnen ontmoeten! Hoeveel hoop en verwachting in hun ogen en gebeden! Welke dorst naar leven en verlangen zich voor anderen open te stellen! Beslotenheid en afzondering scheppen altijd een beklemmende en zwaarwegende sfeer, die vroeg of laat bedroefd maakt en verstikt. Een engagement waar iedereen aan deelneemt, bevordert daarentegen een cultuur van ontmoeting want alleen wie naar de anderen kan gaan, kan vrucht dragen, banden scheppen van gemeenschap, vreugde uitstralen, vrede opbouwen.

Document

Naam: DE VREDE MOET DAG NA DAG OPGEBOUWD WORDEN
Tot het Corps Diplomatique geaccrediteerd bij de H. Stoel - Sala Regia
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 13 januari 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit Franstalige versie (Zenit.org): Maranatha-Gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam