• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vaak bidden wij met de woorden van de psalmist: “de Heer is God; Hij schiep ons, wij horen aan Hem, zijn volk - Hij weidt het als schapen." (Ps. 100, 3) of “De Heer heeft zich Jakob verkoren, tot zijn eigendom Israël.” (Ps. 135, 4) Wij zijn Zijn bezit, maar niet als Zijn slaven, maar eerder als een sterke band dat ons aan God en aan elkaar verbindt, dat overeenstemt met Zijn eeuwig verbond met ons. “Eeuwig duurt zijn trouw” (Ps. 136) In het voorbeeld van de roeping van de profeet Jeremia, herinnert de Heer ons dat Hij steeds over ons waakt, zodat Zijn woord in ons waar mag worden. Vgl. Jer. 1, 11-12 Alles komt van Hem en is een geschenk van Hem: de wereld, leven, sterven, heden en toekomst, maar Paulus verzekert ons: “u bent van Christus en Christus is van God.” (1 Kor. 3, 23) Ons behoren aan de Heer, gebeurt door onze relatie met Jezus Christus. Het is Christus Die ons steeds oproept, vertrouwen te schenken aan Zijn woord om Hem te beminnen “en Hem beminnen met heel zijn hart, heel zijn verstand en heel zijn kracht en de naaste beminnen als zichzelf gaat boven alle brand - en slachtoffers.” (Mc. 12, 33). Daarom vraagt iedere roeping, zelfs de verschillende wegen van een roeping, altijd een tocht weg uit zichzelf, om zo Christus en het Evangelie als centrum van het leven te maken. Zowel in het gehuwd leven als in vormen van geconsacreerd of priesterlijk leven, dienen wij de denkwijzen, die geen rekening houden met Gods wil, te overstijgen. Het is een weg dat leidt tot het aanbidden van de Heer en een weg van dienstbaarheid aan onze broeders en zusters in geloof. Daarom zijn wij allen geroepen om Jezus Christus te beminnen met heel ons hart, opdat wij zouden geraakt worden door het zaad van het woord van het Evangelie die in ons mag groeien en zich vertalen in daden van liefde tot onze naaste. Wij moeten hier geen schrik voor hebben. De Heer volgt het werk van Zijn handen nauwgezet, in ieder fase van ons leven. Nooit laat Hij ons in de steek! Ten diepste leeft in Zijn hart het voltooien van Zijn plan voor ons, en toch wenst Hij die maar te bereiken met ons toestemming en samenwerking.

Document

Naam: ROEPINGEN, GETUIGENIS VAN DE WAARHEID
Wereldgebedsdag voor Roepingen - 11 mei 2014
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 15 januari 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Werkvert.: Igor de Bliquy (geredigeerd door de redactie)
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam