• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Beste broeders en zusters,

Het Evangelie zegt ons: “Jezus ging rond door alle steden en dorpen, waar Hij onderricht gaf in hun synagogen en de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk en alle ziekten en kwalen genas. Bij het zien van die menigte mensen werd Hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak Hij tot zijn leerlingen: “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.” (Mt. 9, 35-38). Deze woorden doe ons raar opkijken, want wij weten dat we eerst de aarde moeten omploegen, zaaien, verzorgen en op de juiste tijd oogsten. Jezus zegt in de plaats daarvan “de oogst is groot”. Maar wie deed het werk om dit resultaat op te leveren? Er is maar één antwoord: De Heer. Het is duidelijk dat de akkers waar Jezus over spreekt, de akkers van de mensheid zijn. De harde werker die ‘een groot oogst’ opbrengt, is de genade Gods, dat is, gemeenschap met Hem. Het gebed dat Jezus vraagt aan de Kerk betreft de noodzaak om het aantal dienaars van Zijn rijk te vermeerderen. De heilige Paulus, één van de ‘arbeiders Gods’, werkte met grote toewijding, onvermoeibaar, aan de zaak van het Evangelie en de Kerk. De apostel herinnert de Korinthiërs: “U bent Gods akker.” (1 Kor 3, 9). Daarom is het zo dat allereerst er verwondering optreed in ons hart over de oeverloze oogst die de Heer ons geeft; dan dankbaarheid voor de liefde die ons voorgaat en als laatste aanbidding voor het werk dat Hij in ons verricht, als wij open zijn voor Zijn handelen in ons leven.

Document

Naam: ROEPINGEN, GETUIGENIS VAN DE WAARHEID
Wereldgebedsdag voor Roepingen - 11 mei 2014
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 15 januari 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Werkvert.: Igor de Bliquy (geredigeerd door de redactie)
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam