• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het is een algemeen bekend feit, dat er landen zijn, waar een disproportie bestaat tussen de beschikbare hoeveelheid bouwland en het aantal inwoners. Elders bestaat een disproportie tussen de rijkdommen van de bodem en de noodzakelijke uitrusting voor de exploitatie ervan. Dit vraagt van de volken een onderlinge samenwerking met het oog op een gemakkelijker uitwisseling van goederen, kapitaal en mankracht Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen, Mater et Magistra (15 mei 1961), 153-155
Gezien deze situatie achten wij het wenselijk, dat, voor zover mogelijk, het kapitaal de arbeidskrachten opzoekt, en niet de arbeidskrachten het kapitaal opzoeken. Want zo krijgen talrijke mensen de gelegenheid, hun economische situatie te verbeteren, zonder dat zij gedwongen zijn, hun vaderland te verlaten, wat zeer pijnlijk is, en zich elders te vestigen, niet het gevolg, dat zij een totaal ander leven moeten beginnen en zich moeten aanpassen aan een nieuw milieu.

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam