• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Uit de waardigheid van de menselijke persoon vloeit ook het recht voort, actief deel te nemen aan het publieke leven en bij te dragen tot het algemeen welzijn. Want, gelijk onze voorganger Pius XII z.g. zegt: "de mens als zodanig is niet het object en een passief element van het maatschappelijk leven, maar hij is integendeel het subject, de grondslag en het doel ervan en hij moet dit zijn en blijven". Paus Pius XII, Radiotoespraak, Kerstboodschap 1944 (fragmenten), Benignitas et humanitas (24 dec 1944), 11
Ook komt aan de menselijke persoon de wettige verdediging toe van zijn rechten, een effectieve en onpartijdige verdediging, volgens objectieve normen van rechtvaardigheid, gelijk onze voorganger Pius XII z.g. het formuleert: "Uit de door God gewilde rechtsorde vloeit voort het persoonlijk en onvervreemdbaar recht van de mens op rechtszekerheid, en juist daarmede op een concrete rechtssfeer, die tegen iedere aanval uit willekeur is beschermd". Paus Pius XII, Radiotoespraak, Kerstboodschap 1942, Con sempre (24 dec 1942), 43

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam