• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Verder heeft de mens het recht op de vrije keuze van een levensstaat en dus op het stichten van een gezin, waarin man en vrouw gelijke rechten en plichten bezitten, ofwel op het volgen van de roeping tot het priesterschap of het kloosterleven. Vgl. Paus Pius XII, Radiotoespraak, Kerstboodschap 1942, Con sempre (24 dec 1942)
Het gezin, dat steunt op het vrij aangegane, éne en onontbindbare huwelijk, moet beschouwd worden als de eerste en natuurlijke kern van de menselijke samenleving. Daarom dient men aan het gezin alle zorg te besteden door maatregelen op economisch, sociaal, cultureel en moreel gebied, om zo het gezin te verstevigen en het te helpen in het vervullen van zijn taak.
Het recht op het onderhoud en de opvoeding van de kinderen komt op de eerste plaats toe aan de ouders.

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam