• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Daar komt nog dit bij: de betrekkingen tussen de burgers onderling, tussen de burgers en de intermediaire lichamen enerzijds en de gezagsdragers anderzijds, en tussen de gezagsdragers van eenzelfde staat zijn soms zó gecompliceerd en delicaat, dat men ze niet in vaste juridische formules kan omschrijven. Willen de regeerders in dergelijke gevallen de bestaan. de rechtsorde handhaven, zowel wat haar wezenlijke elementen als haar diepere achtergronden betreft, willen zij tegemoet komen aan de eisen, die het sociale leven stelt, de wetten aanpassen aan de moderne tijd en de steeds nieuwe problemen oplossen, dan moeten zij een duidelijk inzicht hebben in de aard en de omvang van hun taak, en moeten zij mensen zijn van grote evenwichtigheid en integriteit en met zulk een intuïtie en doorzettingsvermogen, dat zij aanstonds de te nemen maatregelen voor de geest hebben en ze snel en energiek uitvoeren. Vgl. Paus Pius XII, Radiotoespraak, Kerstboodschap 1944 (fragmenten), Benignitas et humanitas (24 dec 1944), 19-25

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam