• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De overheid moet er daarom naar streven, dat de sociale ontwikkeling hand in hand gaat met de economische vooruitgang. Zij moet er dus voor zorgen dat, naarmate de productiemogelijkheden toenemen, ook de sector van de noodzakelijke dienstverlening wordt uitgebreid, zoals: het wegennet, de transport- en communicatiemiddelen, de drinkwatervoorziening, de huisvesting, de gezondheidszorg, gunstige voorwaarden voor het godsdienstig leven, ontspanningsmogelijkheden. De overheid moet ook verzekeringssystemen in het leven roepen, zodat, in geval van tegenslagen of groeiende gezinslasten, iedereen de middelen heeft voor een menswaardig bestaan. Zij moet er ook voor zorgen, dat aan allen, die tot arbeiden in staat zijn, werkgelegenheid wordt verschaft overeenkomstig hun capaciteiten, dat er lonen worden uitgekeerd overeenkomstig de eisen van rechtvaardigheid en billijkheid, dat de arbeiders in de productieondernemingen hun arbeid met persoonlijke verantwoordelijkheid kunnen verrichten, dat er gemakkelijk intermediaire lichamen kunnen ontstaan voor een soepeler en vruchtbaarder verloop van het sociale leven, en dat tenslotte allen op aangepaste wijze en in de juiste verhouding deel kunnen krijgen aan de cultuurgoederen.

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam