• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Omdat volgens de tegenwoordige opvatting het algemeen welzijn allereerst gelegen is in het handhaven van de rechten en plichten van de menselijke persoon, is het de voornaamste taak van de overheid, de rechten te doen erkennen, eerbiedigen, met elkaar in overeenstemming te brengen, te verdedigen, te bevorderen, en aan iedereen de vervulling van zijn plichten te vergemakkelijken. Want "het is de wezenlijke taak van iedere openbare macht om het onaantastbaar gebied van de rechten van de mens te beschermen en hem de vervulling van zijn plichten te vergemakkelijken". Paus Pius XII, Radiotoespraak, Op het Hoogfeest van Pinksteren ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Rerum Novarum, La Solennità (1 juni 1941), 16
Bovendien heeft de overheid de fundamentele plicht, de rechten van de burgers onderling op passende wijze te regelen en zó met elkaar in overeenstemming te brengen, dat de uitoefening van de rechten door de één geen beletsel vormt voor de rechten van de ander en hem niet belemmert in de vervulling van zijn plichten; dat ieders rechten worden gehandhaafd, of, als ze geschonden zijn, worden hersteld. Vgl. Paus Pius XI, Encycliek, Over het goddeloze communisme, Divini Redemptoris (19 mrt 1937), 33 Vgl. Paus Pius XII, Radiotoespraak, Kerstboodschap 1942, Con sempre (24 dec 1942)
Verder heeft de publieke overheid de plicht, een milieu te scheppen, waarin het voor alle leden van de gemeenschap mogelijk en gemakkelijk is, hun rechten uit te oefenen en hun plichten te vervullen. De ondervinding leert immers, dat, waar de overheid verzuimt geschikte maatregelen te nemen op economisch, sociaal en cultureel gebied, er steeds grotere tegenstellingen ontstaan tussen de burgers onderling, vooral in onze tijd, met het gevolg, dat rechten en plichten een dode letter blijven.

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam