• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het gezag is een eis van de morele orde en vindt zijn oorsprong in God. Als daarom de wetten of bevelen van de overheid in strijd zijn met de zedelijke orde, en dus niet de wil van God, dan kunnen deze wetten of voorschriften niet in geweten verplichten, want "men moet God meer gehoorzamen dan de mensen". (Hand. 5, 29) In dit geval houdt het gezag zelfs op, gezag te zijn, en ontaardt het in onrecht, zoals Sint-Thomas leert: "Omtrent het tweede punt valt op te merken, dat de menselijke wet slechts in zoverre het karakter van wet heeft, als ze in overeenstemming is met de rede; en hieruit blijkt, dat ze haar kracht ontleent aan de eeuwige wet. Maar als ze afwijkt van de rede, noemt men haar een onrechtvaardige wet; en dan is ze geen wet meer, maar veeleer een soort geweld". H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I-II, q. 93, a. 3 ad 2 Vgl. Paus Pius XII, Radiotoespraak, Kerstboodschap 1944 (fragmenten), Benignitas et humanitas (24 dec 1944)

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam