• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Alle edelmoedige mensen staan voor een enorme taak, nl. het herstel van de betrekkingen in de samenleving op de grondslag van de waarheid, de rechtvaardigheid, de liefde en de vrijheid; de betrekkingen tussen de individuen onderling, tussen de burgers en hun eigen politieke gemeenschap, tussen de politieke gemeenschappen onderling, tenslotte tussen de individuen, de gezinnen, de intermediaire lichamen, de afzonderlijke politieke gemeenschappen enerzijds en de wereldgemeenschap anderzijds. Een zeer nobele taak, omdat ze ware vrede kan brengen volgens de door God gestelde orde.
Tot deze mensen, nog te weinig talrijk weliswaar, maar met grote verdiensten voor de menselijke samenleving, mogen wij zeker openlijk een woord van lof richten. Tevens willen wij hen aansporen, hun zegenrijke actie nog krachtiger voort te zetten. Wij vertrouwen ook, dat vele anderen, vooral christenen, uit plichtsbesef en gestuwd door de liefde, zich bij hen zullen aansluiten. Want iedere christen moet in onze moderne wereld zijn als een lichtende vonk, een haard van liefde en een zuurdeeg voor heel de massa. Hij zál dit des te meer kunnen zijn, naarmate hij inniger met God verenigd is.
Er is immers geen vrede mogelijk onder de mensen, als er geen vrede heerst in het hart van iedere mens, d.w.z. als niet iedere mens in zichzelf de orde onderhoudt, die God gewild heeft. "Wil uw geest", aldus vraagt Sint-Augustinus, "in staat zijn uw hartstochten te overwinnen? Laat hij zich onderwerpen aan Hem, die hoger is, en hij zal overwinnen wat lager is. Dan zal er vrede in u zijn, een ware, zekere en goed geordende vrede. Welke is de orde van deze vrede? God gebiedt aan de geest, de geest gebiedt aan het lichaam. Dit is de volmaakte orde". Miscellanea Augustiniana, S. Augustini sermones post Maurinos reperti Roma, 1930, 633

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam