• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het is dus mogelijk, dat bepaalde ontmoetingen met een praktisch doel, die tot nu toe volstrekt nutteloos werden geacht, thans reële voordelen opleveren of in de toekomst kunnen opleveren. Maar het oordeel, of deze tijd al of niet gekomen is, en het bepalen van de modaliteiten en de omvang van een gecoördineerde en werkelijk vruchtbare actie op economisch-sociaal, cultureel of politiek gebied, dit is heel en al een zaak van prudentie, die alle deugden moet leiden, waardoor het individuele en sociale leven wordt geregeld. Waar het dus gaat over katholieken, daar komt de beslissing in dergelijke kwesties op de eerste plaats toe aan degenen, die een belangrijke rol spelen in de samenleving en het meest competent zijn op de genoemde specifieke gebieden, mits zij de beginselen van het natuurrecht in acht nemen, de sociale leer van de Kerk volgen en gehoorzamen aan de richtlijnen van het kerkelijk gezag. Want men mag niet vergeten, dat de Kerk het recht en de plicht heeft niet alleen de geloofs- en zedenleer te handhaven, maar bij haar kinderen ook haar gezag te doen gelden op het gebied van tijdelijke aangelegenheden, wanneer er geoordeeld moet worden over de toepassing van deze leer op concrete gevallen. Vgl. Paus Leo XIII, Encycliek, Het onvergankelijk werk van den barmhartigen God - Over de christelijke staatsinrichting, Immortale Dei (1 nov 1885), 24 Vgl. Paus Pius XI, Encycliek, Over de vrede van Christus in het Koninkrijk van Christus, Ubi Arcano Dei Concilio (23 dec 1922), 67-68 Vgl. Paus Pius XII, Toespraak, Tot de Internationale Unie van Katholieke Vrouwenbonden, Vous vous pr├ęsentez (11 sept 1947), 20-23.

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam