• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ook moet men altijd onderscheid maken tussen de dwaling en de dwalenden, ook waar het gaat over mensen, die dwalen op godsdienstig of zedelijk gebied, of die hieromtrent een onvoldoende kennis bezitten. Want de mens, die dwaalt, blijft altijd een menselijk wezen en behoudt altijd zijn waardigheid van persoon, Waarmee men in alle omstandigheden rekening moet houden. Bovendien verliest de mens nooit het vermogen, zich van de dwaling te bevrijden en de weg te zoeken naar de waarheid. En hierbij zal hem nooit de hulp van Gods Voorzienigheid ontbreken. Zo kan dus een mens, die thans de klaarheid van het geloof mist of tot dwaling is vervallen, straks, dank zij het licht van God, de waarheid aanvaarden. Wanneer katholieken op het gebied van tijdelijke aangelegenheden in contact komen met mensen, die tengevolge van dwaling niet in Christus geloven of een onjuiste voorstelling hebben van het geloof, dan kan dit contact voor deze mensen een aanleiding of een stimulans zijn om tot de waarheid te komen.

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam