• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Willen de mensen dit doel bereiken, dan dienen zij nauwkeurig het volgende in acht te nemen.
Vooreerst moeten zij in hun aardse activiteit de wetten onderhouden, die voor ieder terrein gelden, en hiervoor de specifieke methoden volgen.
Verder moeten zij zich bij hun activiteit laten leiden door de morele normen, en ze verrichten als de uitoefening van een recht of als een dienstbetoon.
Tenslotte moeten zij hun activiteit ook zien als een daad van gehoorzaamheid aan Gods geboden en aan de plannen van Zijn Voorzienigheid, die gericht zijn op ons heil, en handelen in een houding van persoonlijke verantwoordelijkheid.
Dit vraagt van de mens, dat hij zijn activiteit beleeft als een synthese van wetenschap, techniek, beroep enerzijds en de hoogste geestelijke waarden anderzijds.

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam