• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Beschouwt men aandachtig zowel het karakter van het, algemeen welzijn, als de aard en de functionering van het publiek gezag, dan blijkt tussen belde een innerlijk verband te bestaan. Gelijk immers de morele orde een publiek gezag vereist om het algemeen welzijn in de burgerlijke gemeenschap te verwezenlijken, zo eist ze ook, dat dit gezag hiertoe daadwerkelijk in staat is. Daaruit volgt dat de staatsorganen, waarin het publiek gezag wordt belichaamd, waardoor het werkt en zijn doel bereikt, zulk een structuur en doeltreffendheid moeten bezitten, dat ze voor het realiseren van het algemeen welzijn beschikken over methoden en middelen, die zijn aangepast aan de wisselende historische situatie.

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam