• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Op grond van hun gemeenschappelijke oorsprong, verlossing en eindbestemming zijn alle mensen met elkaar verbonden en zijn zij geroepen om één grote christenfamilie te vormen. Daarom hebben wij in onze encycliek H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Mater et Magistra
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
(15 mei 1961)
de meer welvarende landen aangespoord om in allerlei vormen hulp te verlenen aan de landen, wier economische ontwikkeling in opbouw is. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen, Mater et Magistra (15 mei 1961), 159-161
Wij mogen thans tot onze grote voldoening constateren, dat onze aansporingen in brede kringen zo gunstig zijn ontvangen, en vertrouwen, dat ze in de toekomst een nog breder gehoor zullen vinden, opdat de minder welvarende volken zo spoedig mogelijk zulk een graad van economische ontwikkeling bereiken, dat hun burgers een meer menswaardig bestaan krijgen.
Maar wij willen opnieuw benadrukken, dat deze hulpverlening aan de ontwikkelingslanden zó moet geschieden, dat hun vrijheid volkomen intact blijft en dat zij zich zelf zien als de eerste bewerkers van hun economische en sociale ontwikkeling, waarvoor zij zelf de voornaamste verantwoordelijkheid dragen.
Hieromtrent verklaarde onze voorganger Pius XII z.g. met grote wijsheid: "Binnen het kader van een nieuwe orde, gebaseerd op de beginselen van de zedenwet, is er geen plaats voor de schending van de vrijheid, de integriteit en de veiligheid van andere naties, ongeacht de uitgestrektheid van hun grondgebied of hun vermogen tot zelfverdediging. Al is het onvermijdelijk, dat de grote staten, door de grotere mogelijkheden, die zij bezitten, en door hun macht de weg aanwijzen voor het tot stand komen van economische groeperingen tussen hen en kleinere en zwakkere naties, toch behouden deze - evenals alle staten binnen de perken van het algemeen belang - het onbetwistbaar recht op erkenning van hun politieke onafhankelijkheid, het recht om bij conflicten tussen de staten op daadwerkelijke wijze de neutraliteit te bewaren, die hun volgens het natuurrecht en het volkenrecht toekomt, alsmede het recht op economische ontwikkeling, want alleen op die manier zullen zij op behoorlijke wijze het algemeen welzijn, en het stoffelijk en geestelijk welzijn van hun eigen volk kunnen bereiken". Paus Pius XII, Radiotoespraak, Kerstboodschap 1941, Nell'alba (24 dec 1941), 21
Daarom moeten de meer welvarende politieke gemeenschappen bij al hun vormen van hulpverlening aan de ontwikkelingslanden de etnische eigenheden en de tradities van elk volk in alle opzichten respecteren en zich onthouden van ieder streven naar politieke overheersing. "Dit zal in hoge mate de vorming bevorderen van een wereldgemeenschap van staten, waarvan alle leden, in het besef van hun rechten en plichten, op voet van gelijkheid streven naar het welzijn van alle volken" H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen, Mater et Magistra (15 mei 1961), 174

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam