• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Allen moeten er echter van overtuigd zijn, dat het stopzetten van de bewapeningswedloop, de vermindering van de bewapening en - wat het voornaamste is - de ontwapening niet mogelijk zijn, als deze ontwapening niet in alle opzichten volledig is en niet tot de harten doordringt, d.w.z. als niet allen eensgezind en oprecht samenwerken om uit de harten der mensen de vrees en de oorlogspsychose te bannen. Hiervoor is nodig, dat het hoogste principe, waarop de vrede thans gebaseerd is, vervangen wordt door een geheel ander beginsel nl. dat de ware en bestendige vrede onder de volken niet moet steunen op het evenwicht in de bewapening, maar alleen op het wederzijds vertrouwen. Wij persoonlijk geloven, dat dit mogelijk is, want het gaat hier niet alleen over een eis van het gezond verstand, maar ook over een uiterst wenselijke en heilzame zaak.

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam