• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

RITORNIAMO
Tot de president Segni en de kerkelijke ne burgerlijke autoriteiten, op het vliegveld Ciampino, bij de terugkeer van de Paus uit het H. Land

Terugblik op de reis
Wij keren terug met een hart vol diepe bewogenheid, wij dragen voor altijd in onze herinnering gegrift de schitterende en ontroerende beelden van de heilige Plaatsen, die met sobere welsprekendheid verhalen over het leven van Jezus Christus, over Zijn lijden en Zijn liefde.
Het was ons verlangen, dat onze reis naar Palestina het karakter zou hebben van een speciale, vurige en liefdevolle ontmoeting met Christus, dat ze voor de wereld de sublieme realiteit en universaliteit zou verkondigen van de Verlossing, die de goddelijke Zaligmaker nog steeds voortzet door Zijn Kerk; en thans, nu wij weer de Italiaanse bodem betreden, waar ook eens Petrus voet aan wal zette, met zijn verheven en levenbrengende zending, kunnen wij zeggen, dat wij ons voornemen trouw zijn gebleven.
Christus, het enige licht van de wereld
De Liturgie van het huidige feest van Epifanie sprak over een groot licht, dat vanuit Jeruzalem uitgaat over de wereld, en de duisternis van de wereld overwon: "Sta dan op, word verlicht, want uw licht is gekomen, en de glorie van de Heer gaat over u op! Want zie, terwijl de duisternis de aarde bedekt en het donker de volken, is de Heer over u opgegaan en straalt Zijn glorie over u uit. Nu komen de volken naar uw licht en koningen naar uw stralenglans." (Jes. 60, 1-3) In dit goddelijk licht hebben wij onze reis van gebed en boete volbracht, en wij hebben gebeden, dat dit licht sterker moge schijnen over de wereld, want haar angst en onzekerheid, haar vreesaanjagende verwarring zijn juist het gevolg van het feit, dat ze dit licht heeft willen afwijzen en uitdoven. Alleen in Jezus is, wij herhalen het, heil te vinden; in Zijn boodschap van waarheid, goedheid en liefde ligt het antwoord op al de problemen, die zich aan ons voordoen; in Zijn wil, bereidwillig aanvaard, ligt de vrede van de wereld.
Het gebed van de Paus in het H. Land

Om dit alles hebben wij gebeden, toen wij geknield lagen op de naakte rots van het Graf, op Calvarië en in Gethsemané, in het Cenakel en in Nazareth. En in de grot van de Geboorte in Bethlehem hebben wij voor alle mensen van goede wil de gave gevraagd van een echte en duurzame vrede. Moge de Heer onze wensen vervullen, en moge Hij de reis van Zijn nederige Plaatsbekleder zegenen door de vruchten van de heiligheid, de rechtvaardigheid en de waarheid: "en Zijn volk de redding doen kennen ... om onze voeten te richten op de weg van de vrede". (Lc. 1, 77.79)

Een liefdevol gedenken
In een liefdevol gedenken gaan nu onze gedachten uit naar de autoriteiten van die plaatsen, die onze reis zo gemakkelijk en voorspoedig hebben doen verlopen en die alles hebben gedaan om ons kort verblijf in het H. Land zo aangenaam mogelijk te maken; onze gedachten gaan uit naar de bloeiende katholieke gemeenschappen van de Latijnse, Melkietische, Maronietische en Armeense patriarchaten, die wij ginds hebben ontmoet en bemoedigd; naar de zonen van Sint-Franciscus, die zich zo verdienstelijk gemaakt hebben door hun eeuwenlang verblijf in het land van Jezus; en naar al onze broeders in Christus, die ons bijzonder dierbaar zijn en wier aanwezigheid op de heilige Plaatsen voor ons een reden te meer is om vurig naar de verhoopte eenheid te verlangen.
Dank voor de ontvangst op Italiaans grondgebied
Wij danken eveneens Zijne Excellentie de President van de Italiaanse republiek voor zijn zo gewaardeerde aanwezigheid hier, en naast hem danken wij alle autoriteiten, die ons hebben willen groeten bij ons vertrek en ons nu de vreugde van de terugkeer intenser doen beleven, doordat zij voor ons de liefde vertolken van onze beminde kinderen van Italiƫ en van Rome. Wij stellen het ook op prijs, onze diepe voldoening uit te spreken tegenover de directie, de piloten en het personeel van de uchtvaartmaatschappij, die zoveel gedaan heeft voor het perfect slagen van onze vliegtocht.
Zegen
Als teken van onze ontroerde liefde omhelzen wij op dit ogenblik met vaderlijke genegenheid al de volken, die wij ontmoet hebben, en allen die ons met hun gedachten en gebeden begeleid hebben, en, als onderpand van alle gewenste hemelse genaden, schenken wij opnieuw van harte aan heel de mensenfamilie onze apostolische zegen.

Document

Naam: RITORNIAMO
Tot de president Segni en de kerkelijke ne burgerlijke autoriteiten, op het vliegveld Ciampino, bij de terugkeer van de Paus uit het H. Land
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 6 januari 1964
Copyrights: © 1964, Ecclesia Docens 0708, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam