• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

CHRISTUS ONZE BEVRIJDER

Vandaag, op het feest van 's Heren Hemelvaart, kunnen wij er niet buiten u te herinneren aan een bijbels woord, dat daarop betrekking heeft. Het komt ook goed van pas voor ons, omdat er thans zoveel sprake is van 'bevrijding'. Dit is een bijzonder mooi aspect van het christendom, dat vooral in de Liturgie zijn toepassing vindt op Christus onze Heer. "Hij immers", zo zegt de Heilige Schrift, "is opgevaren naar den hoge, Hij heeft vele aan zich gebonden gevangenen meegevoerd en Hij heeft de mensen met gaven overladen." (Ef. 4, 8) Vgl. Ps. 68, 19 .

Wij kunnen deze uitspraak op vrije wijze uitleggen door het volgende op te merken: Zolang het over kluisters gaat, die ons tot slaven van deze wereld maken, kan de louter aardse bevrijding daarvan een twijfelachtige verwisseling van banden blijven. Dat zou immers een bevrijding betekenen zonder de kracht die van Christus uitgaat en die de lengte-as van onze bestemming en van ons doen en laten naar zijn hemels rijk heeft overgebracht. Als de zogenaamde verticale verbindingen van onze godsdienst goed begrepen en goed benut worden, bezitten zij werkelijk de kracht om ons te bevrijden van de zogenaamde horizontale banden, die dikwijls slaafse en onmenselijke boeien verbergen.

Dit zeggen wij vandaag tot u, broeders en zusters, die naar Sint Petrus komt, denkend aan de wonderbare bevrijding van de boeien van zijn gevangenschap. Vgl. Hand. 12, 4-11 Zo ook wil het Jubeljaar, dat gij thans bezig zijt te vieren, een begin van vrijheid zijn, zowel in de reiniging en de verheffing van uw eigen ziel, als door de edelmoedige daden van naastenliefde en hulp, gesteld ten gunste van onze broeders en zusters, die gebukt gaan onder eigen noden en het egoïsme van anderen.

Christus is de grondwettelijke waarheid, kunnen wij zeggen, Voor de ordening van de mensheid; en Hij is zelf, zoals Hij ons heeft voorgehouden, de enige waarheid, die ons vrij kan maken. Vgl. Joh. 8, 32

Dit zijn gedachten, die op dit tijdstip van de wereldgeschiedenis het overwegen waard kunnen zijn en een bron van troost en hoop. Daarom moet gij met St. Paulus "bedacht zijn op wat daarboven is, niet op het aardse" (Kol. 3, 2), vooral vandaag, op het feest waarop Christus voor ons de hemel heeft geopend.

Document

Naam: CHRISTUS ONZE BEVRIJDER
Soort: H. Paus Paulus VI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 8 mei 1975
Copyrights: © 1978, Op AudiĆ«ntie bij de Paus, uitg. van Spijk, Venlo, blz. 157-158
Bewerkt: 29 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam